Betrokken bewoners in een bijzondere straat

CONT/1/1 20131125150950

Het is woensdagavond 1 augustus 2012. Na een van de weinige warme zomerdagen dit jaar, heeft de zon inmiddels plaatsgemaakt voor donkere wolken en een fikse regenbui op het moment dat ik aanbel bij het huis van Alex Bergman. Dit is de locatie waar vanavond het interview plaatsvindt met het straatcomité van de Herderslaan. Aanleiding is het straatfeest dat op 25 augustus jongstleden georganiseerd werd. Het gesprek vormde een inspirerende kennismaking met betrokken bewoners in een bijzondere straat.

Als alle leden van het comité zijn gearriveerd, de koffie op tafel staat en iedereen zijn plaatsje heeft gevonden rondom de eettafel, vraag ik de heer des huizes van wal te steken en mij iets te vertellen over de totstandkoming van het straatcomité.


WK voetbal 2010
“Het comité is ontstaan ten tijde van het WK voetbal in 2010”, begint Alex. “Tijdens een van de wedstrijden van het Nederlands elftal leek het enkele bewoners een leuk idee om een televisie op straat te zetten en gezamenlijk te kijken. Op een gegeven moment sloten zich daar zoveel mensen bij aan en was het zo gezellig, dat is besloten dit spontane initiatief een vervolg te geven door een keer een straatfeest te organiseren. Dit moest echter wel serieus worden opgepakt vond men. Daarom is toen een straatcomité in het leven geroepen dat zorg moest dragen voor de organisatie. Dat is eigenlijk in het kort het verhaal.”


125-jarig bestaan

“Dat feest heeft vorig jaar op 18 juni plaatsgevonden”, vervolgt Alex. Het 125-jarig bestaan van de Herderslaan is een mooie aanleiding. Het evenement blijkt een eclatant succes. “Als er ’s avonds 110 mensen staan te dansen en springen op de muziek in een straat waar 90 huizen staan, dan heb je het toch wel goed voor elkaar denk ik”, stelt Joop.
Vanwege alle positieve reacties en het enthousiasme bij de bewoners, besluit men in de toekomst vaker activiteiten te gaan organiseren. Burendag 2011 en het Sinterklaasfeest zijn slechts enkele voorbeelden. “Mensen gaven ook echt aan dat er behoefte was aan dergelijke activiteiten”, vertelt Alex. “Tussen het 100-jarig bestaan, wat destijds ook met de hele straat is gevierd, en de 125ste verjaardag, werd namelijk nooit meer iets georganiseerd.”


Fijne sfeer
De vele activiteiten die sindsdien in de Herderslaan zijn en worden georganiseerd, hebben ervoor gezorgd dat er onder de bewoners van de straat een prettige sfeer heerst. Mensen kennen elkaar, maken een praatje en zijn altijd bereid elkaar te helpen. Ook nieuwe bewoners worden automatisch opgenomen in alles wat er in de straat gebeurd en ondersteunen het comité geregeld. “Nieuwe bewoners hebben dan gehoord dat wij activiteiten organiseren en vragen of zij misschien ook iets kunnen betekenen, ze willen graag meedoen” vertelt Arina. “Ook de nieuwsbrief, die met name door Jerry wordt verzorgd, draagt bij aan de fijne sfeer”, vervolgt ze. “Men weet namelijk wat er speelt in de straat.”
“En mensen helpen elkaar”, haakt Bob in. “Een paar weken geleden was er brand een paar deuren verderop. Als je dan ziet hoe snel er een buurman met een brandblusser verschijnt om te helpen, dat is mooi. Er is een soort saamhorigheidsgevoel.”


Straatfeest 25 augustus
Dat saamhorigheidsgevoel merk ik ook aan tafel. Je kunt zien dat dit een groep mensen is die goed met elkaar overweg kan en het leuk vindt om samen allerlei activiteiten te organiseren en initiatieven te ontplooien. We komen te spreken over het straatfeest dat op 25 augustus zal worden georganiseerd. Het straatcomité vond dat er tijdens dit evenement iets speciaals moest gebeuren. Eigenlijk moest er iets ‘blijvends’ worden gerealiseerd dat zou herinneren aan het 125-jarig bestaan van de straat vorig jaar. Bob opperde een aantal maanden geleden om in de straat een aantal plaquettes te onthullen met QR-codes. Dit zijn een soort tweedimensionale streepjescodes (zie afbeelding) die je kunt scannen met je smartphone of tablet. Het idee bestond eruit, dat mensen die dat doen op een website terecht komen waarop uitgebreide achtergrondinformatie staat over de Herderslaan. Mensen die dat leuk vinden kunnen via het scannen van de codes op die plaquettes dus meer te weten komen over de straat waar ze zich op dat moment bevinden.


Herderslaan.nl
Als je aan de slag wilt met QR-codes, is het wel handig als je een eigen website hebt, maar die hebben ze in de Herderslaan. Vorig jaar heeft www.herderslaan.nl dankzij Bob het levenslicht gezien. Dit gebeurde in aanloop naar het feest ter ere van het 125-jarig bestaan. Op de website is allerlei informatie over de straat te vinden. Zo krijgt de bezoeker aan de hand van verschillende foto’s een indruk van de activiteiten die worden georganiseerd, wordt een inkijkje geboden in de historie van de straat en kan men de nieuwsbrieven nalezen die met enige regelmaat bij de bewoners op de deurmat vallen.


Voortdurend up to date
In de praktijk komt het erop neer, dat de mensen die de QR-codes scannen terecht komen op verschillende gedeeltes van de website www.herderslaan.nl. Elk bordje verschaft de scanner  informatie over een apart onderwerp dat betrekking heeft op de straat.


“De informatie waarnaar de bordjes verwijzen kan op elk moment worden aangepast. Op die manier is het dus mogelijk voortdurend up to date te blijven en de mensen die geïnteresseerd zijn steeds op de hoogte te houden van het laatste nieuws, projecten of recente ontwikkelingen”, vertelt Bob. “Ook kan er via de QR-codes gelinkt worden naar allerlei websites.”


“Wat we daarnaast hopen, is dat dit idee een soort katalysator zal zijn voor andere straten en dat mensen op andere plekken in de stad of in het land ook dingen met elkaar gaan ondernemen en verbanden gaan leggen met andere initiatieven. Op die manier komen mensen makkelijker met elkaar in contact, want communicatie verbindt, besluit Bob.”

 

CONT/1/1 20131125150950