“Het draait om vertrouwen krijgen, als je dat hebt, heb je alles”

CONT/1/1 20110915114400

 

‘Zichtbare schakel’ Jane Jadoenath (links) en Rabia El-Yalte.

 

Vanuit haar bescheiden kantoortje in buurtcentrum De Tuimelaar aan de Suze Robertsonstraat bestiert Rabia El-Yalte de stichting “Zorg in Zicht”. Deze stichting is een initiatief van een aantal  jonge Marokkanen wiens ouders hulpbehoevend zijn en geen herkenning en begrip vonden bij Nederlandse zorginstellingen.

 

 

 

Rabia houdt zich binnen ‘Zorg in Zicht’ voornamelijk bezig met het begeleiden van ongeveer 90 Marokkaanse vrouwen die te maken hebben met sociale-, economische- en gezondheidsproblemen. Vanwege haar Nederlandse afkomst en islamitische achtergrond is Rabia de aangewezen persoon om deze vrouwen, die voornamelijk woonachtig zijn in de Schilderswijk, bij te staan. Zij helpt hen onder meer de weg te vinden naar verschillende Nederlandse instanties.

 

De vrouwengroep
Het begint allemaal in intercultureel verpleeghuis De Schildershoek. Rabia is hier werkzaam als verpleegkundige als zij op een dag benaderd wordt door een vrouw van Marokkaanse komaf.  De vrouw in kwestie is verdwaald geraakt in het complexe netwerk van Nederlandse zorginstanties en vraagt haar om hulp. Als Rabia merkt dat er meer vrouwen in de wijk zijn die met soortgelijke problemen kampen maakt ze, met medewerking van de directie van de Schildershoek, iedere week een paar uur vrij om deze groep vrouwen met raad en daad bij te staan. Al snel begint het aantal vrouwen dat deze uren bezoekt toe te nemen. Op dit moment begeleidt Rabia maarliefst 90 vrouwen. Vanwege dit enorme aantal moet zij enige tijd geleden op zoek naar een grotere ruimte om de vrouwen de hulp te kunnen blijven bieden die zij nodig hebben. Met hulp van welzijnsorganisatie Zebra komt zij uiteindelijk in buurtcentrum De Tuimelaar terecht.    

 

Het doel
Rabia heeft zichzelf een aantal doelen gesteld met betrekking tot de vrouwengroep. Ze wil het isolement van deze groep vrouwen doorbreken, hen laten integreren in de Nederlandse samenleving door onder meer Nederlandse les aan te bieden, informatie verstrekken over gezondheidsproblematiek en problemen op sociaal vlak, proberen de gezondheidsachterstanden van de vrouwen te verminderen en hen sociaal actiever laten worden. “Nadat zij hebben meegedaan aan een cursus zie je deze vrouwen opbloeien en merk je dat zij er echt iets van willen maken. Het draait om vertrouwen krijgen, als je dat hebt, heb je alles.”

 

Zichtbare schakels
Vanwege de snelle groei van de vrouwengroep wordt het voor Rabia op een zeker  moment onmogelijk alle vrouwen persoonlijk te begeleiden. Daarom krijgt zij op dit moment, wederom via ‘Zebra’, hulp van ‘De zichtbare schakels’. Dit zijn aanspreekpunten voor bewoners en professionals op het gebied van zorg en hulpverlening voor mensen die extra aandacht nodig hebben. Vanwege hun grote netwerk vormen deze wijkverpleegkundigen een krachtige schakel tussen wonen, zorg en welzijn. Zij inventariseren problemen en verwijzen door indien nodig. Een van deze ‘Zichtbare Schakels’,  Jane Jadoenath,  schuift aan bij het gesprek en vertelt dat de ‘Zichtbare Schakels’ Rabia ondersteunen bij haar werkzaamheden voor de vrouwengroep en hulp bieden bij de complexere vraagstukken.

 

Voorbeelden
Rabia vertelt het verhaal van twee mensen die haar de afgelopen jaren zijn bijgebleven. Zo herinnert zij zich een jonge vrouw met twee kleine kinderen die ernstige problemen had met jeugdzorg. Vanwege haar beperking en geringe beheersing van de Nederlandse taal, heeft de vrouw in kwestie een brief ondertekend die zij eigenlijk niet goed begreep. Dit had tot gevolg dat jeugdzorg haar vanaf dat moment streng controleerde en dat zij zich voortdurend moest verantwoorden voor haar keuzes. Inmiddels heeft ze spijt van het ondertekenen van de brief. Rabia en haar medewerksters helpen de vrouw om de communicatie met Nederlandse instanties soepeler te laten verlopen en incidenten als deze voortaan te voorkomen.
Ook vertelt Rabia het verhaal van een vrouw die vroegtijdig in de overgang terecht kwam terwijl zij nog een kinderwens had. Rabia ging met deze vrouw geregeld naar de gynaecoloog en begeleidde haar in het contact met andere welzijnsorganisaties. 

 

De Tuimelaar dicht
Evenals een aantal andere instellingen in de wijk, dreigt ook buurtcentrum De Tuimelaar in de nabije toekomst haar deuren te moeten sluiten. Rabia zou het eeuwig zonde vinden als dit zou worden doorgezet. “De Tuimelaar was een beetje ‘dood’, maar met de inzet van een hoop bevlogen mensen is het buurtcentrum weer nieuw leven ingeblazen. Om het dan juist nu te sluiten is zonde”. Ook wijst Rabia op het feit dat er enorm veel wordt ondernomen in het buurtcentrum en dat het open houden ervan de gemeente relatief gezien niet eens zoveel geld kost. “De meeste mensen die in De Tuimelaar werken doen dit namelijk op vrijwillige basis.” Ook verbaast het Rabia dat ze vanuit de gemeente nog geen alternatieve locatie aangeboden heeft gekregen, zo vertelt ze.  

 

CONT/1/1 20110915114400