“Ik zou graag zien dat het makkelijker wordt voor jongeren om een stageplek te vinden”

CONT/I/interviewfoto

Hij is 36 jaar, heeft twee kinderen en is van jongs af aan al actief in de Schilderswijk, de plek waar hij opgroeide en die hij omschrijft als levendig, dynamisch en inspirerend. Hij studeerde Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool en is tegenwoordig vooral bekend als de man achter ‘NextProjecten’, een bureau dat projecten ontwikkeld voor jeugd en jongeren. Tijdens mijn bezoek aan zijn kantoortje in de Van Dijckstraat blijkt wel dat de jeugd uit de wijk Mohamed el Khadir goed weet te vinden.

Na afloop van zijn studie gaat Mohamed aan de slag bij verschillende organisaties. Het ROC Mondriaan is er daar één van. Dit is de plek waar El Khadir ervaring opdoet in het werken met jongeren. Hij zet hier verschillende projecten op die te maken hebben met voortijdige schooluitval, doet onderzoek naar ouderbetrokkenheid en vervult de rol van stagecoördinator.


NextProjecten
Tijdens zijn periode bij het ROC besluit Mohamed een eigen bureau op te richten om op die manier nog meer te kunnen betekenen voor jongeren. Niet veel later ziet NextProjecten het levenslicht. In de beginfase runt hij het bureau naast zijn werkzaamheden voor het ROC, maar op een gegeven moment besluit hij de onderwijswereld te verlaten en zich helemaal te richten op zijn eigen organisatie. El Khadir wil zich met zijn bureau in eerste instantie gaan toeleggen op het coachen en begeleiden van jongeren richting stage of werk, maar doet inmiddels veel meer.


Projectbasis
De naam van de organisatie zegt het eigenlijk al. NextProjecten is een bureau dat werkt op projectbasis. Men ontplooit verschillende initiatieven waarbij wordt samengewerkt met de gemeente en allerlei andere organisaties uit de wijk en daarbuiten. Hieronder een korte toelichting op twee projecten waar Mohamed zelf erg trots op is.


‘KIDS’
Binnen het project ‘KIDS’ (Kinderen In De Schilderswijk) staat een groep kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar centraal. Samen steken zij de handen uit de mouwen om iets te doen voor hun wijk en de maatschappij. De kinderen doen dit door samen met bewoners verschillende activiteiten op te zetten in de wijk. Zo vegen ze op nieuwjaarsdag bijvoorbeeld het afval op van straat, organiseren ze bingo’s voor ouderen en wordt er aan andere kinderen voorlichting gegeven over pesten. De deelnemers krijgen zelf krijgen ook trainingen en voorlichting over verschillende thema’s. Bij dit project wordt nauw samengewerkt met drie basisscholen uit de wijk (de Van Ostadeschool, ’t Palet en de P.H. Schreuderschool).


JPS (Jongeren Panel Schilderswijk)
Dit project is voortgekomen uit ‘Jongeren aan zet’, een ander initiatief van het bureau van El Khadir. Het JPS werkt onder begeleiding van NextProjecten samen met de gemeente en politie. Uitgangspunt van dit project is om de relatie tussen jongeren, politie en gemeente te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen, zijn er de afgelopen tijd bijvoorbeeld verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij jongeren uit de wijk de mogelijkheid kregen om in gesprek te gaan met de politie. Ook brachten de jongeren een bezoek aan politiebureau Hoefkade (en aan het Hoofdbureau) en organiseerden ze samen met de politie een inbraakpreventieavond in jeugdcentrum Samson.


Individuele aanpak
Naast groepsaanpak houdt NextProjecten zich ook bezig met individuele begeleiding van jeugd en jongeren. Dat dit zijn vruchten afwerpt blijkt wel. De jongeren uit de wijk weten het kantoortje aan de Van Dijckstraat goed te vinden. NextProjecten begeleidt deze jongeren bijvoorbeeld in hun zoektocht naar een stage. “Want het is gewoon een hele lastige tijd om een goede stageplek te vinden” licht Mohamed toe. “Leerlingen kunnen bij ons stagelopen of we helpen ze via ons netwerk aan een ander stageadres. Ik zou graag zien dat het makkelijker wordt voor jongeren om een stageplek te vinden. Naar mijn idee zijn er veel plekken beschikbaar, alleen is dat onvoldoende bekend bij de jongeren. Er mist dus een schakel tussen organisaties met een stageplek en jongeren die op zoek zijn. Daar proberen wij op in te spelen.”


“Ook begeleiden we jongeren individueel op het gebied van werk, wonen, maar soms ook in hun contacten met politie en justitie”, vertelt El Khadir. “We kunnen natuurlijk niet alles zelf doen, maar we proberen de jongeren wel altijd op weg te helpen en hen door te verwijzen naar de juiste instantie.”


Toekomst
Mohamed ziet de toekomst wat betreft NextProjecten met vertrouwen tegemoet. “Er zijn nog genoeg uitdagingen in de Schilderswijk en daar hoop ik in de toekomst, met mijn bureau, in wat voor vorm dan ook, op in te kunnen blijven spelen.”

CONT/I/interviewfoto