Ga samenwerkingsverbanden aan en maak op een positieve manier gebruik van elkaar

CONT/1/1 20131114103653

Hij is 24 jaar, komt oorspronkelijk uit Pijnacker en heeft kortgeleden de opleiding sociaal cultureel werk (SCW) afgerond aan het ROC Leiden. Jordy Meyster, zeer actief in de Schilderswijk, kwam op een snikhete dag in juli langs bij ons kantoortje in ‘De Mussen’ voor de interviewafspraak die wij even daarvoor maakten. Ik wilde graag meer van hem weten over de projecten die hij in de Schilderswijk uitrolt en hoe hij de wijk de afgelopen jaren heeft leren kennen.

Jordy maakt voor het eerst kennis met de Schilderswijk dankzij een stage in jeugdcentrum SamSon bij ‘De Slinger jongeren’. Deze organisatie wil de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving bevorderen door hen te inspireren en verbinden aan maatschappelijke initiatieven. Hier is Jordy tijdens zijn stage dan ook veelvuldig mee bezig geweest. “Je kunt daarbij denken aan het begeleiden van jongeren naar vrijwilligerswerk of het opzetten van projecten voor de jeugd” legt hij uit. “Niet veel jongeren weten dat er bij stichtingen en fondsen geld te krijgen is om ideeën die je hebt ook echt te kunnen uitvoeren. In SamSon is er een ruimte waar jongeren binnen kunnen lopen en hulp kunnen krijgen bij het opzetten van dergelijke projecten.”


De wijk
Voordat hij zijn eerste stappen in de Schilderswijk zet, weet Jordy niet zo goed wat hij van de wijk moet denken. “Je hoorde in het nieuws vaak negatieve berichten over de Schilderswijk” vertelt hij. Nu hij er een tijdje heeft gewerkt is dat beeld, zowel in de media als bij hemzelf, wel veranderd, zo stelt hij. “Ik heb vanuit mijn werk natuurlijk veel contact met de jeugd in de wijk en ik zie dat er gewoon heel veel jongeren goed bezig zijn. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen waarvoor dat niet geldt, maar die heb je overal, ook in Pijnacker. Zelf heb ik vroeger ook wel ‘mijn streken’ gehad”, geeft hij toe, “maar daardoor kan ik mij nu wel verplaatsen in de jongeren hier in de wijk.”


Het is echter niet alleen maar ‘halleluja’ in de Schilderswijk. Jordy stoort zich bijvoorbeeld zeer aan de grote hoeveelheid afval die vaak op straat rondslingert. “Het is niet hygiënisch, er komen ratten en meeuwen op af en het licht te broeien in de zon. Gelukkig is de gemeente nu wel bezig met het plaatsen van ORAC’s”, weet hij, “dus ik hoop dat dit probleem snel tot het verleden behoort.” Ook de vele Sisha lounges die in de wijk als paddenstoelen uit de grond schieten vindt hij een zorgelijke ontwikkeling.


De Slinger show
Jordy is vanuit ‘De Slinger jongeren’ de laatste tijd betrokken geweest bij een aantal initiatieven waaronder ‘De Slinger Show’, een talkshow voor én door jongeren uit de Schilderswijk. “Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit een ander initiatief, ‘De stelling van de week’, waarbij ik met een camera de straat opging en jongeren stellingen voorlegde over school, vrienden, het vinden van werk, etc. Toen dit succesvol bleek begon ik voorzichtig na te denken over het opzetten van een jongerenjournaal. Mijn medestagiairs stelden voor er een talkshow voor jongeren van te maken.” Het idee voor ‘De Slingershow’ was geboren. “De voorbereidingen hebben maarliefst een half jaar in beslag genomen, het was een hoop werk”, vertelt Jordy. Doel van dit project was om jongeren te laten zien dat er een hoop goede dingen gebeuren in de wijk en dat ook zij zelf maatschappelijke projecten kunnen opzetten. In de eerste aflevering van ‘De Slingershow’, die overigens ook te zien is op www.schilderswijk.nl en in juli integraal werd uitgezonden op Den Haag TV, wordt met tafelgasten gesproken over de kansen van jongeren uit de Schilderswijk in de maatschappij en de vooroordelen waar zij vaak mee te maken krijgen. De eerste uitzending is door veel mensen bekeken. Jordy heeft een hoop positieve reacties ontvangen. Hij verwacht dat jongeren uit de wijk ‘De Slinger Show’ voort gaan zetten. “Het is nu de bedoeling dat er iemand uit de wijk opstaat die zegt: ‘ik wil die show wel presenteren’. Ik ken wel een paar geschikte kandidaten.”


The Other in Me
In de vorige Schilderswijkkrant heeft u een aankondiging kunnen lezen van ‘The Other in Me’, een theatervoorstelling over de belevingswereld van jongeren uit de wijk vandaag de dag. Veel van hen hebben het moeilijk als het gaat om geld, school en andere verantwoordelijkheden. Ik vraag Jordy hoe de voorstelling tot stand is gekomen. “Het was een initiatief van een aantal jongeren uit de wijk die de behoefte hadden zich op een groter podium te uiten over hun angst en hoop voor de toekomst. Toen het project langzaamaan serieuzere vormen ging aannemen, sloten steeds meer jongeren, stagiaires en anderen partijen aan die in het project geloofden.” Jeugdcentrum SamSon fungeerde inmiddels als zenuwcentrum waar gerepeteerd werd voor de grote shows waaraan 30 jongeren hebben meegedaan. Naar de vier voorstellingen zijn uiteindelijk zo’n 300 à 400 mensen komen kijken. “Misschien is nog wel het mooiste dat ik in die zes maanden jongeren echt uit hun schulp heb zien kruipen” vertelt Jordy. “De voorstelling is erg goed ontvangen en ik ben er zeker van dat er een vervolg gaat komen.”


‘Aan tafel met’
Tegen het eind van het interview vraag ik Jordy of hij in de wijk nog initiatieven kent die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.  “Aan tafel met”, antwoordt hij resoluut. Dit is een initiatief van de maatschappelijke broedplaats in jeugdcentrum SamSon. Eén keer in de week op woensdagavond komen daar jongeren bijeen om samen te koken en discussiëren over onderwerpen die betrekking hebben op de wijk. Niet zelden is hier ook een gastspreker bij aanwezig. Jongeren uit de wijk zijn van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten. “Geïnteresseerden kunnen gewoon even langsgaan bij jeugdcentrum SamSon voor meer informatie of om zich op te geven” besluit Jordy zijn betoog.


Buurthuis van de toekomst
Tot slot vindt Jordy het belangrijk om het buurthuis van de toekomst nog even te noemen. Hij vindt dit een erg goed initiatief. Binnen het project ‘Het Buurthuis van de toekomst’ werken sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en andere organisaties (zonder winstoogmerk) in de wijken slim met elkaar samen op het gebied van accommodatiegebruik. “Het is mooi dat mensen uit de wijken de gelegenheid krijgen om binnen dit initiatief de krachten te bundelen. Dat is ook waartoe ik mensen zou willen oproepen: Ga samenwerkingsverbanden aan en maak op een positieve manier gebruik van elkaar.”

CONT/W/wij werken in de wijk 20100305132505.png