‘Er is veel meer armoede dan iedereen denkt’

CONT/V/velingenmohammedjdewitscholen2internet 20080527102117


‘Er is behoorlijk veel ellende in de wijk, maar er gebeuren ook heel veel leuke dingen.’ Zo vat Ajoeb Mohammed de situatie in de Schilderswijk samen. Hij is onderwijsdirecteur van het NOVA College. De school doet veel meer dan jongeren opleiden. Ze helpt ook volwassenen vooruit en zou dat méér willen doen, in samenwerking met andere organisaties in de wijk. 

‘Als het slecht gaat met de wijk, gaat het ook niet goed met de school’, constateert Mohammed. Dat spreekt volgens hem eigenlijk voor zich. Kinderen nemen problemen die thuis of in de buurt spelen mee naar school. In de Schilderswijk gaat het vaak om financiële problemen. ‘Er is veel meer armoede dan iedereen denkt’, zegt Kars Veling, algemeen directeur van de Johan de Witt-scholengroep, waar het NOVA College een onderdeel van is. Er zijn bijvoorbeeld ouders die geen schoolboeken kunnen betalen, omdat ze in een schuldsaneringtraject zitten. ‘Het is schrikbarend’, aldus Mohammed. ‘Er zijn kinderen die geen tramkaartje kunnen kopen en daarom niet naar school komen. We proberen dan te helpen door een tweedehands fiets voor ze aan te schaffen. Er zijn ook kinderen die niet ontbijten. We hebben een speciaal potje gemaakt om leerlingen een ontbijtje of een lunch aan te kunnen bieden. Kortom, we zoeken steeds naar praktische oplossingen voor problemen die zich voordoen.’
De armoede treft volgens Mohammed alle bevolkingsgroepen in de wijk, zoals Antillianen, Polen, Turken, Nederlanders en Marokkanen. ‘Maar elk gezin heeft zijn eigen verhaal’, voegt hij eraan toe. ‘Het kan je voortdurend verbazen hoe plezierig de sfeer op school doorgaans toch is, hoeveel ambitie de kinderen hebben en hoeveel je met ze kunt bereiken. Het is dus niet alleen kommer en kwel’, benadrukt Veling.
Er is niet alleen meer armoede in de wijk dan buitenstaanders beseffen. Er zijn ook positieve ontwikkelingen die weinig bekend zijn. Veling en Mohammed geven als voorbeelden de jonge, enthousiaste ondernemers, de buurtvaders, de buurtkamers, het Johan Cruyffcourt en het pleinenlint, waarmee bewoners worden gestimuleerd een positieve en veilige sfeer te creëren op pleinen in de wijk.
Verder ligt er een prachtige sporttuin in de Suze Robertsonstraat, achter de school Het Startpunt. Daar trainen jonge spelertjes, van wie de echte talentjes naar ADO Den Haag kunnen doorstromen. De club heeft hiervoor een convenant met een aantal scholen afgesloten. Er zijn ook samenwerkingsverbanden met de bibliotheek, om het lezen te bevorderen, en met het Koorenhuis.
 

Vijftig nationaliteiten
Het NOVA College staat midden in de Schilderswijk. De school heeft leerlingen van maar liefst vijftig verschillende nationaliteiten. Onder hen bevinden zich relatief veel ‘nieuwkomers’, ofwel mensen die nog niet lang in Nederland wonen.
Het NOVA College brengt zijn eigen leerlingen regelmatig in contact met autochtonen buiten de wijk en de stad. ‘Op die manier kunnen we hun wereld verruimen’, licht Veling toe. Dankzij die ontmoetingen ontstaan vriendschappelijke relaties tussen leerlingen van de school Dalton Den Haag en het NOVA College. ‘Met dikke nota’s schrijven bereik je dat niet. Het gaat om kleine dingen die je gewoon moet doen’, aldus Mohammed.
 

Autowerkplaats
‘We hebben een sterke binding met de mensen en de organisaties in de buurt’, zegt Veling. Dat is niet voor niets. De Johan de Witt Scholengroep wil namelijk niet alleen jongeren opleiden, maar graag meer betekenen voor de buurten waarin de scholen zijn gehuisvest. Het is een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid, vindt Veling. ‘We willen helpen bij het verbeteren van de omstandigheden in de wijk en mensen motiveren. We zijn daar ook op toegerust. We hebben immers gebouwen, mensen in dienst en we hebben de drive. Maar we kunnen het niet alleen.’
Daarom zoekt de Johan de Witt Scholengroep samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties in de wijk. ‘We willen geen concurrenten zijn, maar elkaar aanvullen. Wij kunnen natuurlijk vooral ondersteuning bieden op het educatieve vlak’, zegt Mohammed.
Het NOVA College beschikt bijvoorbeeld over een autowerkplaats om cursussen te geven aan volwassenen. ‘Alles en iedereen is er klaar voor, inclusief het programma en de docenten’, aldus Mohammed. Andere organisaties in de wijk moeten de cursisten leveren.
Regelmatig zijn er ook computercursussen voor volwassenen bij het NOVA College. ‘Die zijn steeds goed bezet’, zegt Mohammed.


Kans

Met het oog op het Verdrag van de Schilderswijk wil de Johan de Witt Scholengroep haar faciliteiten en docenten graag breder inzetten. Veling: ‘Het NOVA College kan bijvoorbeeld een bindende schakel vormen tussen educatie en werk. Ik zou graag zien dat we in het weekend huiswerkondersteuning aanboden en Nederlandse taallessen gaven. Daarnaast zouden de gemeente, het Centrum voor Werk en Inkomen en het bedrijfsleven er informatie kunnen verstrekken. Wij kunnen zelf ook nog stages organiseren. Zo kan de school een functie vervullen die veel verder gaat dan gebruikelijk is. Die kans willen we wel benutten.’
‘Ons ideaal is om elke dag ook ’s avonds en op zaterdag open te zijn voor de buurt’, zegt Mohammed. Daarbij is het zaak dat structurele financiële middelen beschikbaar komen. Een startsubsidie verkrijgen voor een interessant project is doorgaans wel mogelijk, weet Veling, maar politici zijn te weinig bereid beslissingen voor een langere termijn te nemen.
Veling is blij met de contacten tussen allerlei instanties die dankzij het Verdrag van de Schilderswijk zijn ontstaan. ‘Maar nu moet het gaan gebeuren. We durven ambitie te tonen. Als we de wind in de zeilen houden, ook financieel, dan kunnen we met z’n allen veel betekenen voor de Schilderswijk.’
 

CONT/W/wij werken in de wijk 20100305132505.png