3D printen in bibliotheek Schilderswijk

CONT/F/foto 3d artikel

De jongere bezoekers van de bibliotheek aan de Koningstraat kennen hem als ‘meester Youri’. Youri Havenaar (25) zette in opdracht van de bibliotheek Den Haag en TU Delft een technisch laboratorium op in de vorig jaar geopende bieb in de Schilderswijk. Nieuwe digitale technieken volgen elkaar in rap tempo op. Denk bijvoorbeeld aan 3d printen dat de laatste jaren sterk in opkomst is. De bibliotheek Den Haag wilde graag inspelen op die ontwikkeling en greep de heropening van de bieb in de Schilderswijk aan om daarmee aan de slag te gaan.

Op een regenachtige dinsdagmiddag stap ik de heropende fraaie bibliotheek aan de Koningstraat binnen voor mijn afspraak met Youri. We zagen elkaar kort tijdens de officiële opening in september en spraken toen af een keer een interviewafspraak te maken als zijn technisch laboratorium in de bieb ‘up and running’ was.


Het idee

Vandaag is het zover. Als we ons met een kop koffie hebben geïnstalleerd aan een tafeltje in de koffiecorner vertelt Youri me hoe het project begon. “Het idee voor het opzetten van een technisch laboratorium voor jongeren kwam van Saskia van der Kamp (programmaleidster mediawijsheid bij de bibliotheek Den Haag)”, trapt hij af. “Vanwege de opening van de bieb in de Schilderswijk wilde men iets doen om deze locatie extra op de kaart te zetten. Daarbij was de wens iets te doen met nieuwe technieken en de ‘maker movement beweging’. Een organisatie die ernaar streeft dat nieuwe technieken (bijvoorbeeld 3d printers of vinylsnijders) gemeengoed worden. Daar worden dan lokalen voor ingericht. De zogenaamde ‘Makerspaces’ of ‘Fablabs’. Daarin komen mensen samen om van elkaar en nieuwe technieken te leren. Iets dergelijks wilde men ook in de bieb aan de Koningstraat.”


TU Delft

Om hen te helpen bij de realisatie van zo’n lab komen de mensen van de bibliotheek Den Haag uiteindelijk terecht bij de TU Delft. Youri is daar student en toevallig op zoek naar een afstudeeropdracht. Hij ziet wel iets in het project en wil er graag op afstuderen. Zo gezegd zo gedaan. Vol goede moed gaat hij aan de slag in de Schilderswijk, een buurt die hij niet kent. Daar wil hij zo snel mogelijk verandering in brengen. “Je kan pas iets opzetten voor een doelgroep als je die ook echt begrijpt”, stelt Youri.


Samen met jongeren

Hij gaat de wijk verkennen, spreekt veel mensen en komt op een zeker moment in contact met Mohamed el Khadir van jongerenorganisatie Next Projecten. Die brengt hem in contact met jeugd die graag mee wil werken aan zijn project. Youri besluit het technisch laboratorium op te zetten samen met die jongeren. “Op die manier creëer je verantwoordelijkheid en eigenaarschap.”, stelt hij. Al snel heeft Mohamed een groep van twaalf jongens en meisjes geselecteerd die hij de gehele periode zal begeleiden en die staan te trappelen om aan de slag te gaan. Het komt erop neer dat Youri de technische begeleiding voor zijn rekening neemt en Mohamed vervult een coachende rol. Eerst worden creatieve sessies georganiseerd waarin de jongeren na moeten denken over wat ze willen leren en maken en hoe ze dat hopen te bereiken. Als dat duidelijk is kunnen de jongeren echt aan de slag. Een medestudent van Youri, die over een 3d printer beschikt, komt diverse malen langs om de jongeren les te geven in hoe je zo’n apparaat dient te gebruiken. Als de deelnemers, variërend  van 9 tot 19 jaar, het eenmaal onder de knie hebben worden de mooiste dingen gemaakt. Twee keer in de week, na schooltijd, krijgen zij de kans om te leren werken met de technieken van de toekomst. Youri vertrouwt me toe dat hij stiekem hoopt dat deze eerste lichting jongeren uiteindelijk nieuwe generaties gaat overhalen ook mee te doen. Ook degenen die eerst niet wilden deelnemen.


Continuïteit

Op dat moment schuiven Saskia van der Kamp (programmaleidster mediawijsheid) en Martijn Noordam (bibliotheek Den Haag) aan. Zij zijn nauw betrokken geweest bij het opzetten van het technisch laboratorium. Saskia vertelt dat ze sinds het moment dat ze aantrad in haar functie eigenlijk al voornemens was iets met nieuwe technieken binnen de bibliotheek Den Haag te doen. En nu is er dus zo’n prachtig lab. Youri heeft in zijn verslaglegging gedetailleerd beschreven hoe hij te werk is gegaan. “Hij heeft een prachtig rapport opgeleverd” complimenteert ze Youri, die inmiddels met vlag en wimpel is afgestudeerd. “We gaan nu de continuïteit van het lab proberen te borgen samen met partners in de wijk.”, vervolgt ze. “Ook zijn er contacten met een Fablab in Friesland. Met enige regelmaat steken we de koppen bij elkaar om te kijken hoe het concept verder kan worden uitgerold.”


Op afstand betrokken
Nu Youri een goed lopend lab heeft opgezet in de bieb aan de Koningstraat en is afgestudeerd zit zijn werk er eigenlijk op. Uiteraard blijft hij op afstand betrokken, maar het is de bedoeling dat de lessen nu door andere mensen worden overgenomen en het project gezamenlijk draaiende wordt gehouden. Wel heeft Youri een zelf ontworpen model achtergelaten dat kan worden gebruikt bij het opzetten van andere labs. Martijn Noordam vertelt dat de vaste deelnemers aan de lessen inmiddels zelf uitleg geven (onder meer aan de mensen van de bieb) over hoe de apparatuur werkt.


Herinnering
Als ik Youri vraag naar een herinnering aan de afgelopen periode die er voor hem uitsprong, hoeft hij niet lang na te denken. “Er zat een jongen tussen waar ik heel trost op ben. Hij kon erg goed omgaan met de apparatuur, maar liet zich er absoluut niet op voorstaan. Hij ging zelfs verder met de opdrachten buiten de les om. Thuis soldeerde hij ijverig verder en liet vervolgens vol trots de eindresultaten aan me zien. Jou verwacht ik nog wel een keer in Delft te gaan zien” complimenteert Youri hem.


Bent u geïnteresseerd geraakt in deze nieuwe technieken? Bezoek dan eens de kennismakingsmiddag die één keer per maand wordt georganiseerd in de Centrale Bibliotheek aan Het Spui. Mensen kunnen daar gewoon binnenlopen en bijvoorbeeld kijken hoe een 3d printer werkt. Kijk voor meer informatie op http://www.bibliotheekdenhaag.nl/web/show

 

CONT/F/foto 3d artikel