Ondertekening Sociaal Plan Nuts 1 en 2

Donderdag 25 augustus was het zover. In het kantoor van Haag Wonen aan de Waldorpstraat 120 ondertekenden Karin van Dreven (directeur-bestuurder van Haag Wonen) en Ahmed Ben Yahya (Voorzitter van de bewonerscommissie Nuts 1 en 2) een Sociaal Plan.

 

In het Sociaal Plan zijn afspraken opgenomen over de rechten en plichten die beide partijen hebben tot aan de uiteindelijke sloop van de woningen in Nuts 1 en 2. Daarbij kan worden gedacht aan de eenmalige verhuiskostenvergoeding, wanneer bewoners kunnen verhuizen naar een nieuwe woning en hoe Haag Wonen de bewoners de komende tijd zal gaan begeleiden.

Kopstukken
Door de kopstukken van beide partijen wordt tijdens de bijeenkomst kort stilgestaan bij de periode die achter hen ligt, maar wordt ook zeker vooruitgekeken. 

Ben Yahya spreekt in zijn korte uiteenzetting over de boze protestmars die anderhalf jaar geleden nog werd georganiseerd om de problemen in Nuts 1 en 2 onder de aandacht te brengen. ‘Een overeenkomst met Haag Wonen leek toen ver weg, maar het is er uiteindelijk toch van gekomen. Er is eindelijk duidelijkheid en de bewonerscommissie is daar erg blij mee.’


Van Dreven vat de periode als volgt samen: ‘Eerst hebben wij ingezet op behoud. Toen bleek dat zelfs met een zeer grote opknapbeurt en veel geld de woningen niet meer kunnen gaan voldoen aan de wensen van bewoners nu en straks, hebben we besloten nieuwe woningen te gaan bouwen. Dit proces heeft veel tijd in beslag genomen en ik snap de onvrede daarover bij de bewoners.’ ‘Haag Wonen heeft hiervan geleerd’ vervolgt zij haar verhaal. ‘Als we in de toekomst iets niet gaan slopen, dan moeten we dat in principe onderhouden, als was het voor de eeuwigheid.’


Reacties
Na het officiële gedeelte was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Van Dreven en Ben Yahya.

Van Dreven vertelt dat zij blij is met het plan. ‘Het geeft de bewoners duidelijkheid, zowel op praktisch als financieel gebied. Nu er een officieel plan ligt, kunnen we mensen helpen bij het zoeken naar een nieuwe woning. Al deze processen moeten zorgvuldig begeleid worden. Prettig wonen is heel belangrijk voor mensen.’
Over de relatie tussen Haag Wonen en de bewoners van Nuts 1 en 2 zegt Van Dreven dat de bewoners kritisch zijn geweest, maar ze voegt daar aan toe dat je in slechte tijden toch met elkaar moet blijven communiceren. ‘Je moet eerlijk zijn. Er is lang onduidelijkheid geweest over Nuts 1 en 2, maar daar is nu gelukkig een eind aan gekomen.’


Op de vraag wat voor Ben Yahya de belangrijkste punten uit het plan zijn, antwoordt hij dat dit met name de financiële regelingen zijn. Daarnaast vind hij het belangrijk dat Haag Wonen heeft toegezegd in de periode tot aan de sloop reparaties aan de woningen te   
blijven uitvoeren en dat mensen die behoefte hebben om, nadat de nieuwbouw is voltooid, terug te keren, daartoe een verzoek kunnen indienen. Haag Wonen kan hierover echter geen garanties afgeven.

 

‘Het lastig verlopen proces dat heeft geleid tot de totstandkoming van het plan vergeet je bijna op een moment als dit,’ vervolgt Ben Yahya, ‘maar als je terugkijkt, we zijn vorig jaar juni begonnen met actie ondernemen en het is nu wel ruim een jaar later.’ Dit komt volgens Ben Yahya ook omdat Haag Wonen niet wist wat het wilde. Eerst wilde men opknappen en toen dat niet wenselijk bleek voor bewoners, werd ingezet op sloop/nieuwbouw. Het hele proces moest toen weer van vooraf aan beginnen. Ben Yahya vindt echter wel dat de communicatie tussen Haag Wonen en de bewonerscommissie de afgelopen periode steeds beter is gaan verlopen.