Wij werken aan de wijk

De Schilderswijk. Tot 1850 nog weidegebied. Vanaf eind 19de eeuw een arbeidersbuurt. In de jaren ’70 en daarna grondig gerenoveerd. Anno 2010: een wijk met circa 35.000 inwoners op ongeveer 45 ha. De wijk sluit aan op het Haagse centrum en station Hollands Spoor. Er wonen meer dan honderd verschillende nationaliteiten, 90% van de inwoners is van niet-Westerse komaf.


Opleidingsniveau, werkloosheid, criminaliteit, gezondheid. Op veel criteria scoort de Schilderswijk onder het gemiddelde van de stad. Tegelijkertijd bruist de wijk, er is steeds wat gaande. Er leven veel kinderen en jongeren, en wie de jeugd heeft... De wijk barst dan ook van het talent. Scholier, ondernemer, zanger, danser, kunstenaar.


Op het snijvlak van de problemen én mogelijkheden in de wijk werken een groot aantal partijen samen aan verbeteringen. Dat gebeurt al jaren, maar vanaf 2007 wordt er geprobeerd een extra impuls aan de wijk te geven. Woningcorporatie Haag Wonen en de gemeente Den Haag maakten samen met een groot aantal partijen uit de wijk én bewoners het wijkactieplan 'Verdrag van de Schilderswijk'. Met zijn allen werken we nu aan een schonere, betere, veiligere en mooiere wijk. Dat doen we onder andere door het aanwezige talent - op welk vlak dan ook - maximaal te stimuleren. Want de Schilderswijk is een Talentenwijk!


CONT/S/sw talentenwijk logo rgbCONT/W/werken aan vervolg 20071016125035.gif