Handhaving en Veiligheid

In Den Haag wordt er hard gewerkt aan veiligheid. We doen dit op basis van een gebiedsgerichte aanpak. Dat betekent dat er per wijk en buurt gekeken wordt wat de beste oplossing is. Op deze manier sluit de aanpak zoveel mogelijk aan bij de specifieke problemen die er in wijken, buurten en straten spelen.

In de Schilderswijk zijn er een aantal belangrijke onderwerpen die aandacht nodig hebben:
• overlast door jongeren
• overlast door 12-minners
• geweld en intimidatie


Om deze problemen aan te pakken heeft er eind 2009 een miniconferentie plaatsgevonden. Alle betrokken partijen waren hierbij aanwezig om van gedachten te wisselen over de problematiek in Schilderswijk. Uit de conferentie kwamen een aantal punten naar voren om de aanpak te verbeteren. Zo is er behoefte aan regiehouders, direct overleg met het OM en het koppelen en verbinden van informatie en activiteiten. Daarom is het Veiligheidshuis geopend. Bovendien moeten de projecten en activiteiten nog dichter bij de burger komen te staan. De betrokkenheid bij de wijk moet door een meer persoonlijke benadering versterkt worden.


 

Wat ziet een wijkbewoner hier nu van terug?
Dat is moeilijk te zeggen. Veel gebeurt immers achter de schermen of uit het zicht. Goed om te weten is dat er volop extra man- en vrouwkracht wordt ingezet. Zo zijn er extra wijkagenten aangesteld. Ook zijn er extra controleurs voor de openbare ruimte, die mensen beboeten wanneer zij niet goed met hun huisvuil omgaan. Haag Wonen verbetert de sloten van entrees, bergingen en ramen. En om woonfraude te bestrijden is de Haagse Pandbrigade opgezet. Dankzij deze aanpak zijn al heel wat hennepkwekerijen verwijderd. Daarnaast is er een campagne geweest ter voorkoming van inbraken met onder andere enkele bijeenkomsten en een handige folder van de politie. En in Schilderswijk-West zijn de buurtvaders actief. 

CONT/V/veiligheid 20100319171856