Nieuwjaarsreceptie 2012 in het NOVA College

NWS/2012-01/ver 017

Ook dit jaar organiseerde De Paraplu weer een nieuwjaarsreceptie, in samenwerking met een aantal andere organisaties: Stichting Jeugdwerk, Clubhuis de Mussen, het Nova College, Pititur islam en de buurtkamer 's Gravezandelaan.

 

Dhr. Ismet Bingol, voorzitter van De Paraplu, heet de aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun komst als Schilderswijkbewoners en als werkers of instellingen, die dagelijks betrokken zijn bij het wel en wee in onze wijk  en wenst allen een voorspoedig en gezond 2012.

 

Ismet memoreert aan de heer Mohamed Ayoub die altijd veel heeft betekend voor onze jongeren, voor het onderwijs en voor de wijk. Een man die wij vandaag en in het bijzonder op deze plek missen. hij ontviel ons in het afgelopen jaar en wij gedenken hem met groot respect en dankbaarheid voor wat hij heeft gedaan.

 

We kijken terug op een jaar waarin tot onze vreugde veel mensen betrokken waren bij hun straat en hun buurt, zoals bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling, heel veel mensen hebben toen meegewerkt en daardoor werden rellen en brandjes voorkomen. Ook was er dit jaar na de zomer het gezamenlijk georganiseerde Schilderswijk Festival wat een groot succes werd.


De Paraplu heeft in 2012 bestuursverkiezingen georganiseerd, waarbij de opkomst boven verwachting was, zodat de kiezers in de rij moesten staan om hun stem uit te kunnen brengen.


De receptie werd door ongeveer 120 mensen bijgewoond, waaronder wethouders Karsten Klein en Marjolijn de Jong en vele actieve bewoners en werkers uit de wijk.


Er was een dankwoord en een bloemetje voor de organisatoren Wilma Hoekstra van de Paraplu, voor Jeroen Vrolijk van het NOVA-college voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten en voor Dirk Marijt die het geluid verzorgde.  

 

Elma van Veenendaal, Paraplu