Vuurkorf bijeenkomst Frans Halsbuurt

NWS/2012-01/vuurkorf.png

Op donderdag 19-01-2012 vond de tweede vuurkorf bijeenkomst plaats op het schoolplein van basisschool Het Startpunt aan de Ferdinand Bolstraat. Dit evenement werd georganiseerd door een aantal bewoners uit de Frans Halsbuurt die hierbij werden ondersteund door onder meer de gemeente Den Haag, Haag Wonen en de Buurtkamer Frans Halsstraat. Het doel van de bijeenkomst was om buurtbewoners kennis te laten maken met elkaar en andere betrokkenen bij de Schilderswijk.

Naast de gelegenheid tot kennismaking, bood de vuurkorf bijeenkomst ook ruimte aan een kraampje van de buurtvaders. Buurtbewoners konden zich aanmelden als vrijwilliger bij de buurtvaders, de buurtkrant en of meedoen met de overleggroep van de buurt.
Rondom de vuurkorven was het inmiddels heel druk geworden. De koffie, thee en vele hapjes waren bereid door de vrouwen die werkzaam zijn bij de buurtkamer. Alles viel heel erg in de smaak.

Tevreden
Tijdens de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de woonomgeving van de bezoekers. Die waren over het algemeen tevreden. Enkelen waren zeer positief over de komst van de ondergrondse vuilcontainers. Het afval wat van ver komt aanwaaien, met name het papier en plastic afval, is nog steeds een grote ergernis bij veel van de bewoners. Door het ontbreken van prullenbakken in de buurt worden mensen niet aangespoord om het vuil op te ruimen.

Rond 21.00 uur vertrokken de laatste bewoners. Met z’n allen kunnen wij terugkijken op een wederom geslaagde bijeenkomst.

Met dank aan basisschool Het Startpunt, Gemeente Den Haag, Haag Wonen, Buurtkamer Frans Halsstraat 131 en Farouk Dahoe van Stichting Boog.

Priet Jokhan (contactpersoon buurtvaders Frans Halsbuurt)