Gemeente en corporaties slaan handen ineen om huisuitzetting te voorkomen

NWS/2012-01/start preventie huisuitzetting11

Haagse huurders met problemen krijgen meer hulp als huisuitzetting dreigt. De gemeente en de woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia zorgen voor extra begeleiding, om te voorkomen dat gezinnen in nood op straat komen te staan. Wethouder Henk Kool (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) én de directeuren van de drie corporaties gaven vandaag het startsein voor deze speciale Haagse aanpak.

 

Wethouder Henk Kool (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) is blij met deze nieuwe benadering: ‘Mensen met huurschulden hebben vaak ook andere problemen. Het is dus heel goed dat de woningcorporaties direct ingrijpen bij huurachterstanden, omdat dan erger wordt voorkomen. Uiteindelijk is iedereen daarbij gebaat.’

 

In de toekomst krijgen mensen die voor het eerst een huis huren al direct uitgebreide informatie over het voorkomen van huurschuld. Ook wordt bij het intakegesprek gekeken of de nieuwe huurder eventueel extra begeleiding nodig heeft. Als daarna blijkt dat er één maand geen huur is betaald, neemt de corporatie direct contact op met de huurder. Dan kan zonodig hulp worden ingeschakeld, zodat de huurschuld niet verder oploopt. 

 

Eerder ingrijpen is noodzakelijk omdat huurders die hun huis dreigen te worden uitgezet vaak ook andere problemen hebben. Bijvoorbeeld op psychisch of sociaal gebied. Ook hebben zij vaak meerdere schulden. Door al in een vroeg stadium begeleiding en/of hulp te geven aan deze mensen kan worden voorkomen dat een huurschuld ontstaat en mensen hun huis worden uitgezet.

 

Een proef met een soortgelijke aanpak in de Haagse wijken Escamp en Laak, die vorig jaar is gehouden, was succesvol. Daarom wordt deze manier van werken nu in heel Den Haag toegepast.