Superwoman

NWS/2012-02/superwomen

Met ingang van het jaar 2012 gaat ZEBRA werk maken van meidenwerk. Op verschillende plekken in de Schilderswijk en in de rest van het stadsdeel worden op basis van het programma ‘SUPERWOMAN’ meidengroepen gestart.

Binnen het tiener- en jongerenwerk van ZEBRA zijn de meiden maar heel minimaal aanwezig. Daarom wil ZEBRA werk maken van meidenwerk en groepen starten om er met elkaar voor te zorgen dat meiden midden in de samenleving komen te staan. Vooraan bij sport, vooraan bij schoolprestaties en vooraan bij het meewerken samen de wijk op te bouwen.

Daarom is gekozen voor de methode ‘SUPERWOMAN’, een werkwijze die zich al bewezen heeft als uiterst doelmatig om meiden het geloof in eigen kunnen terug te geven en ze optimaal te laten participeren, thuis, op school en in de samenleving.

 

Vanaf eind januari wordt er een wervingscampagne gestart binnen de scholen (basis- en voortgezet onderwijs) om meiden uit te nodigen deel te nemen aan deze activiteiten. Wekelijks zullen meiden met elkaar een onderwerp behandelen dat hen bezighoudt. Dit gebeurt middels kook-, kunst-, sport- en spelactiviteiten.