Samenwerking City Mondial - Wijkcommunicatiebureau

NWS/2012-02/nieuwe mussen 20120228122451

Graag willen we jullie informeren over de ontwikkelingen rondom het wijkcommunicatiebureau en de samenwerking met City Mondial. Sinds begin 2012 werkt het wijkcommunicatiebureau nauw samen met stichting City Mondial (als City Mondial/ wijkcommunicatie). Samen dragen zij zorg voor de communicatie in en met de organisaties binnen de verschillende krachtwijken. Waar het wijkcommunicatiebureau zich alleen inzette voor de Schilderswijk is dit nu uitgebreid met de wijken Transvaal en Stations-Rivierenbuurt (het werkgebied van City Mondial).   

City Mondial/wijkcommunicatie is het informatiepunt voor Bewoners, Bedrijven en Bezoekers in de wijken Schilderswijk, Transvaal, Stationsbuurt, Rivierenbuurt en Avenue Culinair en zet zich in voor:

  • Effectieve wijkcommunicatie
  • Stimulering van wijkeconomie en
  • Bevordering van toerisme.

 

Thijs Moesker, communicatiemedewerker van het wijkcommunicatiebureau, blijft contactpersoon en aanspreekpunt voor de communicatie in de verschillende wijken.

Hij blijft zich bezighouden met de wijkkrant, de website en de digitale muurkranten.

 

Verhuizing

Een andere  ontwikkeling is de verhuizing . Met ingang van 1 maart gaat City Mondial/wijkcommunicatie zich vestigen op de 1e etage in Clubhuis De Mussen, Hoefkade 602 . Uiteraard kunnen jullie hier, net als op het Vaillantplein, terecht met jullie vragen en ideeën over de wijken. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd (070- 2124586).

City Mondial blijft met het informatiepunt gevestigd op de Wagenstraat 193; ook hier kunnen jullie terecht met vragen en opmerkingen. Het nummer is: 070 402 33 36

  

Marlon Berends gaat zich minder bezighouden met de uitvoerende communicatie in de Schilderswijk. Zij werkt nu vanuit het gemeentehuis als communicatieadviseur Wijkaanpak voor de verschillende krachtwijken in de stad. Zij is geen eerste aanspreekpunt meer voor dingen die betrekking hebben op de communicatie in de wijk.


Vragen kunt u stellen aan Thijs of aan de nieuwe projectleider van City Mondial, Hans Peter Klazenga. Hij is te bereiken op nummer: 070 402 33 36 of per mail: hanspeter@citymondial.nl.


Marlon blijft zich wel bezighouden met grote projecten in de wijken die gerelateerd zijn aan de wijkaanpak, zoals de brede buurtzone, de plaatsing van de Ondergrondse Restafvalcontainers (ORAC's) etc.

 

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.