Daling parkeerdruk Schilderswijk

NWS/2012-03/media xl 739873

Het is makkelijker parkeren in de Schilderswijk sinds de invoering van betaald parkeren. Dit blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Wethouder Peter Smit (Verkeer): “Uit onderzoek blijkt dat de parkeerdruk in de Schilderswijk in de avonduren gedaald is met ongeveer 18 procent. Bewoners vinden dus weer een parkeerplek in hun straat.” Op marktdagen ging de parkeerdruk ook fors omlaag met ruim 20 procent. Behalve in Schilderswijk-Noordwest, waar overdag geen betaald parkeren geldt op marktdagen. “Veel bezoekers van de markt proberen daarom hier hun auto kwijt te raken. Om ook in dit deel van de wijk ruimte op straat te creëren, wordt er op marktdagen betaald parkeren ingevoerd”, aldus Smit.

Vorig jaar is in het gebied Schilderswijk-Haagse Mart de regeling voor betaald parkeren uitgebreid. In mei werd in Schilderswijk-Noordwest betaald parkeren ingevoerd in de avonduren. In Schilderswijk-West en –Zuidwest werd eind 2010 de regeling op marktdagen uitgebreid en betaald parkeren in de avond ingevoerd.

 

De parkeeroverlast was voor de invoering van betaald parkeren vooral groot op marktdagen en in de avond en ’s nachts. Uit de evaluatie blijkt dat de parkeerdruk in de avond en nacht gedaald is van 93 procent naar ongeveer 75 procent. Op marktdagen daalde de parkeerdruk van 86 procent naar 63 procent.

Het overgrote deel van de geënquêteerde bewoners geeft aan dat de parkeeroverlast minder is geworden in de wijk. Ook vinden bewoners dat de toegankelijkheid voor hulpdiensten verbeterd is en stoepen beter begaanbaar zijn voor bijvoorbeeld mensen met een rollator of een kinderwagen.

 

Stallingsgarages

In de Schilderswijk zijn verschillende garages onder woningen. Vaak zijn deze woningen door de bouwvergunning gekoppeld aan zo’n garage. Dit betekent dat de bewoners niet in aanmerking komen voor een eerste bewonersvergunning. Zij moeten gebruik maken van de garage. Sinds de invoering van betaald parkeren in 2010 is het gebruik van deze garages gegroeid. Dit heeft ook een positief effect gehad op de parkeerdruk op straat. In 2011 zijn gemeentelijke garages na overleg met bewoners opgeknapt, waarna de bezettingsgraad van deze garages verder toenam.


Meer informatie over parkeren in Den Haag staat op www.denhaag.nl/parkeren.