Eerste voorrangsverklaringen voor bewoners Nuts 1 en 2

NWS/2012-03/nuts 1 en 2

De eerste bewoners van de wooncomplexen Nuts 1 en 2 in de Schilderswijk hebben van de gemeente Den Haag een voorrangsverklaring gekregen. Door deze verklaring kunnen zij nu met voorrang reageren op een sociale huurwoning in de regio Haaglanden. Woningcorporatie Haag Wonen gaat de woningen de komende jaren slopen. Bewoners kunnen met de verklaring het komende jaar makkelijker een nieuwe woning zoeken.
 

De 490 woningen van Nuts 1 en 2 worden gefaseerd gesloopt. Naar alle waarschijnlijkheid in vijf fases. De eerste woningen worden op zijn vroegst eind 2013 gesloopt. De gemeente heeft dit blok aan de Abraham van Beyerenstraat, Van der Lissestraat, Vermeerstraat en Mijtensstraat deze week aangewezen als actiegebied. De volgende vier blokken komen in de jaren daarna fasegewijs aan de beurt. De planning kan wel altijd nog wijzigen.

‘Op de goede weg’

De bewonerscommissie en woningcorporatie Haag Wonen zijn zeer tevreden over deze volgende stap in de vruchtbare samenwerking tussen gemeente, bewoners en corporatie. “Het geeft aan dat we met elkaar op de goede weg zijn”, stelt ook Ahmed Ben Yahya, voorzitter bewonerscommissie van Nuts 1 en 2. “Er worden goede dingen geregeld voor bewoners. We worden bovendien betrokken bij het traject en op tijd geïnformeerd.”

Wat doen we nu en straks?
Vorig jaar mei maakte Haag Wonen bekend dat de 490 woningen van de wooncomplexen Nuts 1 en 2 in de Schilderswijk gesloopt gaan worden. Bewonerscommissie en Haag Wonen hebben vervolgens in goede samenwerking een Sociaal Plan (augustus 2011) en Beheerplan (december 2011) voor de wooncomplexen opgesteld. Alle bewoners hebben een persoonlijk gesprek gehad met de corporatie. Haag Wonen begeleidt elk huishouden zorgvuldig naar een nieuwe woning.

Woningen die de komende tijd leeg komen, krijgen bewoners met een tijdelijk huurcontract: studenten, tienermoeders, jongeren en mensen die zich willen inzetten voor de straat en de buurt. Zo blijft de buurt prettig, ook als straks steeds meer mensen verhuizen. Bewoners met een vast huurcontract die verhuizen, krijgen een verhuiskostenvergoeding. Dit is een afspraak uit het Sociaal Plan voor Nuts 1 en 2. Haag Wonen werkt op dit moment aan een plan voor de nieuw te bouwen woningen.


Voorlopige planning sloop
Blok             Geplande startdatum sloop
Blok 2.1     Eind 2013
Blok 2.2     Eind 2014
Blok 1.1     Eind 2015
Blok 1.2     Eind 2016
Blok 1.3     Eind 2017

Deze planning kan altijd nog wijzigen.