Nieuwe speeltoestellen op het Oranjeplein

NWS/2012-03/uitvoering werk 2

De Gemeente werkt aan een schoon, heel en veilig Den Haag. Daarom worden op dit moment een aantal verouderde speeltoestellen op het Oranjeplein vervangen.

Naast de vervanging van de speeltoestellen, is er aandacht voor kleine zaken zoals: meer en grotere afvalbakken (de Haagse afvalbak), extra belijning op het sportveld, vernieuwde invalide toegangen nabij het asfalt en een nieuwe laag grind. De omwonenden en gebruikers van het plein hebben mee kunnen beslissen over de te plaatsen speeltoestellen.

Kleine wijzigingen, zoals het draaien van zitbanken, aanpassing van de invalidentoegang en het weghalen van het speeltoestel hebben reeds plaatsgevonden.

Vanwege het aanbrengen van de nieuwe laag grind is het park van 10 t/m 12 april gesloten.

Als u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over een speeltuin in uw buurt, dan kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Contactcentrum, telefoonnummer 14070 of via www.denhaag.nl/contactformulier. Op werkdagen kunt u terecht van 08.00 tot 20.00 uur.