Voorlopig ontwerp Stationsplein Hollands Spoor in de inspraak

NWS/2012-04/logo20gemeente 20120424142121

Een nieuwe inrichting van het plein voor station Hollands Spoor en het brede deel van de Stationsweg (tussen Stationsplein en Hoefkade) moet het gebied omvormen tot een levendige en waardige entree naar de Haagse binnenstad. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers, de Stationsweg krijgt plek voor terrassen en door duurzame materialen te gebruiken wordt een ‘rode loper’ uitgerold richting de binnenstad. Met de vernieuwing van het plein wil de gemeente Den Haag ook de particuliere investeringen in de buurt stimuleren.

Het college van B&W heeft het voorontwerp voor het nieuwe Stationsplein vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 2 mei tot 13 juni 2012. De stukken zijn vanaf 2 mei in te zien via de website van de gemeente Den Haag en bij het Haags Informatie Centrum in het stadhuis aan het Spui. Dinsdag 15 mei a.s. is er een inloopavond voor omwonenden en andere direct belanghebbenden. Zij kunnen zich tussen 16.30 uur en 19.30 uur laten informeren over het ontwerp bij Galerie Lief Hertje en de Grote Witte Reus, aan de Stationsweg 137.

Verkeersplein

Het Stationsplein wordt een overzichtelijk en veilig verkeersplein waar het grootste deel van het langzaam verkeer en openbaar vervoer wordt afgewikkeld. Voor autoverkeer wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, in de richting van het Rijswijkseplein. Daarmee komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
Tijdens de inspraakperiode zal het college nog studeren op een optimale verkeersafwikkeling richting de Hoefkade.

Openbaar vervoer
De tramrails en –haltes bij Hollands Spoor worden vernieuwd om vanaf 2014 nieuwe trams te kunnen laten rijden. Dit zijn RandstadRail-achtige trams met meer capaciteit. De grotere trams zijn nodig om het groeiende aantal reizigers in de jaren tot 2020 te kunnen vervoeren. Om plek te bieden aan de nieuwe trams, komen er aan weerszijden van de stationsingang twee brede, overkapte perrons. De bredere perrons zijn ook nodig om voldoende (wacht)plek te bieden aan reizigers.