Ondergrondse Containers in de Schilderswijk

NWS/2012-04/2

In de strijd tegen zwerfvuil en overlast van meeuwen, ratten en katten krijgt nu ook de Schilderswijk ondergrondse afvalcontainers.

Plaatsen van Ondergrondse Containers
Verspreid over de wijk worden er 550 ondergrondse containers geplaatst. De ondergrondse containers worden zoveel mogelijk in de stoep geplaatst. Voor een deel komen er echter ook containers op parkeerplekken. Om toch voldoende parkeerplekken te behouden zijn in de wijk oude stallinggarages opgeknapt en opengesteld. Hierdoor zijn er nu ongeveer 8500 parkeerplaatsen in Schilderswijk.

Werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Naar verwachting worden in mei de eerste containers geplaatst in Schilderswijk Oost. Na de zomer volgen Schilderswijk West en Noord. Het hele project loopt door tot mei 2013.

Bewonersavonden

Om bewoners persoonlijk te informeren over de plaatsingsplannen voor de Ondergrondse Containers worden er bewonersavonden georganiseerd. Bewoners worden door middel van een brief persoonlijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Voordelen van Ondergrondse Containers
Met een ondergrondse afvalcontainer blijven de straten een stuk schoner. De belangrijkste voordelen zijn:
•    bewoners kunnen de containers 7 dagen per week gebruiken.
•    dieren kunnen niet bij het afval komen. Bijvoorbeeld meeuwen, ratten en katten. Opengeknaagde vuilniszakken komen dus niet meer voor.
•    minder zwerfvuil op straat.

Denk wel aan de buren
In de containers kunt u 7 dagen per week uw afval kwijt. In verband met geluidsoverlast is het beter om tussen 22.00 uur en 7.00 uur niets in de container te gooien.