Politie Spreekuur

NWS/2012-04/pet.png

Elke eerste woensdag van de maand in de buurtkamer van de Teniersplantsoen van 19:30 t/m 20:30 uur

2 mei.
6 juni.
4 juli.
1 aug.
5 sep.
3 okt.
7 nov.


Vragenuur waarin buurtbewoners van gedachten kunnen wisselen met de wijkagent. Indien nodig verwijst hij/zij u door naar de juiste instantie.