Themamiddag brandveiligheid in Van Ostadestraat

NWS/2014-11/2

Op dinsdag 4 november 2014, vindt in de Schilderswijk aan de van Ostadestraat de 'Jeugd Preventie Team' (JPT) themamiddag 'brandveiligheid' plaats. Het JPT is een initiatief van NextProjecten in samenwerking met buurthuis Samson, Politie bureau Hoefkade en Kazerne Centrum van de brandweer Haaglanden.

Het JPT heeft als doel om samen met gemeente, politie, brandweer en andere organisaties uit de wijk te werken aan veiligheid en leefbaarheidactiviteiten. Maandelijks organiseert het JPT in afwisselende samenstelling een themamiddag in de wijk. Afgelopen maand hebben jongeren samen met wijkagenten rondes door de wijk gelopen en bewoners aangesproken over openstaande portiek en balkon deuren.


Bewoners hebben ook informatie materiaal ontvangen met tips en over hoe men een inbraak kan voorkomen. Deze maand is het thema 'brandveiligheid in en om het huis'. Jongeren krijgen voorlichting over brandveiligheid, gaan samen met brandweermannen het gesprek aan met bewoners, nemen deel aan een huisbrand simulatie en kunnen zelf een brandje blussen middels de 'vlam in de pan' gasfornuis. Locatie voor de themamiddag 'brandveiligheid' is buurthuis Samson en start dinsdagmiddag 4 november om half vijf en wordt rond half zeven afgerond.