JIT samen met DUWO Foyer onder paraplu Xtra

NWS/2015-01/foto lemstra en beelen 1 uitsnijde

Welzijnsorganisatie Xtra neemt vanaf 1 januari 2015 het Jeugd Interventie Team (JIT) over van Bureau Jeugdzorg Haaglanden. In de overname is ook de -begeleid wonen- Foyer opgenomen. Eric Lemstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van Xtra, en Hans Beelen, directeur Bureau Jeugdzorg Haaglanden, tekenden begin deze week de overnameovereenkomst.

Details

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe jeugdwet in werking en wordt de Wet op de jeugdzorg ingetrokken. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de zorg van de jeugd. Door de gewijzigde jeugdwet is Jeugdbescherming West (voorheen Bureau Jeugdzorg) een gecertificeerde instelling en niet meer bevoegd uitvoerende hulpverlening te doen. De gemeente Den Haag heeft de voorkeur uitgesproken dat de taken van het JIT ondergebracht worden bij Xtra. De gemeente heeft in Xtra een enthousiaste overname partij gevonden.

 

Omdat het JIT al met studentenhuisvester DUWO overeen was gekomen de hulpverlening aan de jongeren in De Foyer over te nemen, komt het opvanghuis na 12,5 jaar ook onder de hoede van Xtra. De Haagse Foyer is een huis waar jongeren tijdelijk huisvesting met woon- en leefbegeleiding krijgen. De stap werd genomen door DUWO in verband met de discussie over kerntaken van woningcorporaties. Hulpverlening hoort daar niet bij. Zij regelen nog wel de verhuur en het beheer van het opvanghuis.

 

Versterkte samenwerking

Het JIT en Xtra werken in de uitvoering al samen. Door de overname kan de outreachende en collectieve aanpak van Xtra en de intensieve, individuele begeleiding van jongeren door het JIT en DUWO Foyer zorgen voor een extra impuls. Eric Lemstra en Truus van Tiggelen, manager JIT, hebben er alle vertrouwen in dat de overdracht versterkend werkt. Als je het ontdekken en versterken van talenten en het activeren van jongeren combineert met individuele begeleiding bij de aanpak van schulden, huisvesting en dagbesteding, dan komt dit ten goede aan de dienstverlening aan jongeren en hun ouders.