Bibliotheek Schilderswijk open

NWS/2015-09/biek

Op  18 september is de nieuwe bibliotheek Schilderswijk geopend. De invulling van de nieuwe bibliotheek is in samenspraak met wijkbewoners tot stand gekomen. Buiten de traditionele bibliotheektaken komt er een ruim educatie-aanbod. Zo zijn er straks sollicitatietrainingen, kunnen jongeren terecht in een hypermodern medialab en geven maatschappelijke partners voorlichting en hulp. Het is een bibliotheek voor en door de wijk. Wethouder Joris Wijsmuller verrichte de officiële opening.

Bibliotheek Den Haag viert de opening met een actie voor nieuwe leden: ieder nieuw lid krijgt t/m 18 oktober bij zijn inschrijving een leuke verrassing. 

 

Samenwerking met maatschappelijke partners
Het team bestaat uit medewerkers die al jaren in de wijk wonen en als kind al boeken haalden bij de bibliotheek. De bibliotheek gaat samenwerken met (lokaal) maatschappelijke organisaties om wijkbewoners te ondersteunen bij vragen. Bezoekers kunnen dan bijvoorbeeld voor advies op specifieke gebieden en hulp bij het invullen van formulieren tijdens vaste spreekuren terecht bij: de politie, de Formulierenbrigade, de Haagse Wetswinkel, een Belastinghulp of Haagwonen. Daarnaast wil de bibliotheek uitkeringsgerechtigden de gelegenheid bieden werkervaring op te doen in de vorm van werkervaringsplekken.

 

Leren en ontmoeten bij activiteiten
Taal- en leesbevordering is een belangrijk speerpunt voor Bibliotheek Den Haag. Volwassenen en kinderen kunnen in de bibliotheek terecht om te oefenen met de Nederlandse taal en kennis maken met kunst. In het Historisch Informatiepunt leren jong en oud op een modern touchscreen meer over de geschiedenis van de wijk. Ook zoekt de bibliotheek in dit verband nauwe samenwerking met het onderwijs. Klassen kunnen de bibliotheek bezoeken om lessen te volgen op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid. Leerlingen kunnen na schooltijd in de bibliotheek terecht: om boeken te lenen - er is een ruime jeugdcollectie aanwezig - en voor huiswerkondersteuning. Het geheel vernieuwde mediacenter (Fablab) biedt daarbij, en bij de andere activiteiten in bibliotheek Schilderswijk, ondersteuning.