Bewonersorganisatie De Paraplu zoekt kandidaten voor het bestuur

NWS/2015-09/paraplu

Bewonersorganisatie De Paraplu is een organisatie van alle bewoners en voor alle bewoners van De Schilderswijk. De organisatie bestaat uit vrijwilligers die iets willen doen voor hun buurt, wijk of straat. Het bestuur bestaat uit 5 mensen.

Het doel van De Paraplu is:

1) Het vergroten van de leefbaarheid van de Schilderswijk

2) Het verenigen van de belangen van de bewoners van de Schilderswijk: sociale cohesie en verbindingen leggen.

 

De taak van het bestuur is vooral:

- Afstemmen met de gemeente over ontwikkelingen in de wijk

- Informatie geven over de wijk en de bewoners

- Beheer van het bewonerspand aan de Van der Neerstraat 238

- Subsidie aanvragen voor de faciliteiten waarvan bewoners gebruik kunnen maken

- Verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie

 

Profiel voor kandidaten

Kandidaten voor het bestuur van De Paraplu moeten aan het volgende profiel voldoen:

- Zij moeten in de Schilderswijk wonen.

- Weten wat er in de Schilderswijk aan de hand is, of zich daarin willen verdiepen

- Zij moeten goed Nederlands kunnen spreken en lezen

- 18 jaar of ouder zijn.

We vragen vrouwen nadrukkelijk om zich kandidaat te stellen

 

Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 4 jaar. De kandidaten moeten er rekening mee houden dat zij minimaal 4 uur per week hieraan kunnen besteden.

 

Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie