Bewoners massaal aanwezig tijdens gemeenteraad vanwege uitbreiding betaald parkeren

NWS/2017-11/images2.persgroep.net

Een novum in de gemeenteraad gisteravond. Boze bewoners uit de Schilderwijk en Transvaal kwamen massaal opdraven om hun stem te laten horen. Tevergeefs: de politiek zet het parkeerplan door.

Verschillende moties om het betaald parkeren rond de Haagse Markt voorlopig niet uit te breiden, strandden. Het was de climax van een merkwaardige avond op het Haagse stadhuis, met meer dan honderd boze wijkbewoners en tientallen insprekers. 

Zelden zijn ze in de raadzaal te vinden, de mannen en vrouwen uit de Schilderswijk en Transvaal. Laat staan met zovelen. Meer dan honderd buurtbewoners kwamen gisteravond naar het stadhuis uit protest tegen de uitbreiding van het betaald parkeren rond de Haagse Markt.

En ze hadden een extra boodschap voor verantwoordelijk D66-wethouder Tom de Bruijn en de Haagse gemeenteraad. Of beter, een verhulde waarschuwing: ,,Help ons! Al deze mensen heeft u in maart weer heel hard nodig’’, zei Derwisj a Maddoe van de bewonersorganisatie Transvaal Noord-Midden.

Met achtduizend handtekeningen tegen de uitbreiding van het betaald parkeren en met dik honderd medestanders in het IJspaleis blufte de woordvoerder allerminst. Mede dankzij de uitgebreide hulp van partijen als Islam Democraten en Groep De Mos voerden de Schilderswijkers en Transvalers de politieke druk maximaal op.

Niettemin hadden ze weinig succes. Een voorstel van Groep De Mos om het betaald parkeren rond de Haagse Markt meteen te bespreken werd door een ruime meerderheid van de raad weggewoven. Al die zeldzame bezoekers uit de Schilderswijk en Transvaal moesten maar wachten tot het eind van de vergadering. ‘Schofterig’, mopperde woordvoerder Derwisj a Maddoe, die anderhalf uur later onverrichterzake vertrok. ‘Een schande’, vond ook marktkoopvrouw Nel Kames. ,,Deze mensen zie je vrijwel nooit in de raadzaal’’, verzuchtte Hasan Kucuk van de Islam Democraten. En dankzij mijn collega’s komen ze na vanavond voorlopig ook niet meer terug.’’

Lang nadat de wijkbewoners het stadhuis hadden verlaten, ging de gemeenterraad pas de discussie over de uitbreiding van het vergunningparkeren rond de Haagse Markt aan. Wethouder De Bruijn hield vol dat enquêtes laten zien dat er genoeg voorstanders zijn van de uitbreiding van vergunningparkeren.
 

Een meerderheid van de politiek steunde de wethouder, bleek na middernacht. 
Nul op het rekest dus, voor al die mannen en vrouwen uit de Schilderswijk en Transvaal.

Toch hebben de vele acties en de protesten van de afgelopen weken wel degelijk wat opgeleverd. Een bijzonder bondje bijvoorbeeld tussen twee oppostiepartijen (Islam Democraten en Groep de Mos) die elkaar doorgaans nauwelijks zien staan. Maar belangrijker: ook voor de Schilderwijk en Transvaal is de nederlaag een verkapte overwinning.

,,De saamhorigheid in Schilderswijk en Transvaal is de afgelopen tijd enorm toegenomen’’, zei Nel Kames trots. ,,Tussen alle culturen, En dat gaan we met z’n allen zo houden.’’


Bron: AD.nl