Spreekuur Wijkagent in Wijkcentrum De Burcht

NWS/2017-12/de burcht

Soms loopt u als bewoner tegen zaken aan als rondslingerend vuil, burengerucht of te hardrijdende auto’s in de straat. Maar ook voor meer ernstiger zaken kunt u vanaf woensdag 10 januari wekelijks terecht bij onze wijkagent in wijkcentrum De Burcht.

Elke woensdag van 13.00 uur tot 15.00 uur

 

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met onze wijkagent

tel.nr: 06-52241530 en vragen naar de wijkagent of even een e-mail sturen is ook mogelijk: michael.bor@politie.nl.


**Bel 112 in noodsituaties of verdachte situaties waarbij de politie direct moet langskomen of ingrijpen. Bel 0900-8844 voor meldingen zonder spoed.

 

Voor vragen of informatie:

Andre Doesberg

Participatie en Sociale activering

Telefoonnummer 06-14594111

 

 

Wijkcentrum De Burcht,

Stortenbekerstraat 201    

T 070 – 2052250, a.doesberg@zebrawelzijn.nl