Servicepunt Arbeid Schilderswijk naar nieuwe locatie

NWS/2018-01/5b68ba2429734f91859039a1778a5f3a image5903378567095054236

Sinds de opening van het Servicepunt Arbeid Schilderswijk eind 2015 zijn honderden jongeren bemiddeld naar werk of een opleiding. De lokale aanpak om meer mensen in Den Haag uit de bijstand naar een baan of opleiding te bemiddelen heeft haar vruchten afgeworpen.

Vanwege het succes is gekozen voor een grotere vestiging, sinds kort zit het Servicepunt Arbeid op een nieuwe locatie: Vaillantlaan 104b. Een locatie die midden in de wijk staat en voor iedereen toegankelijk is. Met de nieuwe locatie wordt de aangeboden dienstverlening verbreed. In eerste instantie wordt er begonnen met een proef om te kijken hoe 50 plussers en alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering in de wijk geholpen kunnen worden. Op deze manier kunnen meer mensen profiteren van de dienstverlening. De dienstverlening voor jongeren blijft hetzelfde, zij blijven welkom voor vragen en hulp over werk en opleiding.


Wethouder Rabin Baldewsingh is 17 januari aanwezig om het nieuwe pand te bezichtigen en om een startshot te geven voor de nieuwe dienstverlening.

Datum: Woensdag 17 januari 2018

Tijd: 16.30 uur tot 18.00 uur