De oorsprong van Yoga

NWS/2018-04/dev yoga pic

Mijn naam is Devanand Rambharose (Yoga Instructeur). De komende tijd zal ik op gezette tijden een artikel schrijven over gezonde leefstijl en yoga. Om in onze moderne- en stressvolle levens gezond oud te worden ben ik mij gaan verdiepen in klassieke vedische - en yogaliteratuur. Ik wil mijn opgedane kennis en ervaringen met u delen zodat een ieder er zijn of haar voordeel mee kan doen. Hieronder het tweede artikel van mijn hand. Ik wens u veel leesplezier.

Wat is yoga eigenlijk?
Yoga wordt vaak gelijkgesteld met een van de vele vormen van lichamelijke oefeningen, een bepaalde houding (Asana), maar yoga is meer dan alleen een lichamelijke oefening. Yoga is een levenstijl.


Yoga kan worden uitgelegd als:
- Het bereiken van mentale en lichamelijke balans (Bhagawad Gita)
- Het bereiken van de ultieme concentratie en controle over alle zintuigen en gedachten (Rishi Patanjali)
- De gedachten disciplineren (beheersen) Swamy Vivekananda
 

Yoga kent een onderverdeling in vier stromingen:
- Jnana Yoga: Jnana Yoga maakt gebruik van het intellect om je eigen ultieme 'ik' te bereiken
- Bhakti Yoga: Bij Bhakti Yoga wordt de emotie en devotie gebruikt om je ultieme 'ik' te laten ontwaken
- Karma Yoga: Bij Karma Yoga wordt het lichaam gebruikt -door actie/handeling- bijvoorbeeld door vrijwillig en gratis dienstverlenend handelen- om tot je ultieme 'ik' te komen
- Raja Yoga: Raja Yoga betekent letterlijk 'Yoga voor koning'. Raja Yoga probeert hetzelfde te bereiken door het lichaam en de geest in balans te brengen. 
 

Alle 4 stromingen bewandelen elk een ander pad om het zelfde doel te bereiken!
 

De stichter van Yogashastra
Yoga is in India ontstaan en zó oud dat niemand precies weet wie het heeft gecreëerd.  Volgens de yoga shastra (vedische literatuur) heeft Brahma (een van de goddelijk drie-eenheid in het hindoeïsme) de yoga shastra gecreëerd/geschapen, maar in de Bhagavad Gita (een van de heilige boeken voor Hindoes) is geschreven dat het is gesticht door de Rishi Sanat Kumar (Rishi = een wetenschapper uit het vedische tijdperk).

 

Rishi Patanjali is de hervormer van de yoga (zoals wij het vandaag de dag kennen) en zijn werk wordt als het meest wetenschappelijk en authentiek beschouwd. Risihi Patanjali heeft yoga verdeeld in 4  delen en 195/196 sutras( verzen ).

 

De vier delen zijn:

1. Samadi pada (51 sutras)                           
2. Sadhanapada (55 sutras)                                                     
3. VibhutiPada (55 Sutras)                               
4.
Kaivalya Pada (35 sutras)

Het woord Yoga betekent vereniging van het lichaam, de ziel, de geest en de energie, de eenwording/ samensmelten/ unificatie van de Jeevatma (=  vrij vertaald de ziel ) met de Parmatma (= vrij vertaald god ) is Yoga.

 

Volgens Patanjali zijn er  5 soort van mentale condities,  waardoor de mens gelukkig  en/of  verdrietig kan worden. Deze condities zijn:

1  Pramana    (  vrij vertaald  / het willen van steeds meer / hebzucht, bijvoorbeeld ons verlangen/ verwachting naar iets, kan wel of niet vervult worden. Indien het niet vervult wordt, dan raken we teleurgesteld/ verdrietig en als het wél vervuld wordt, dan worden we er ook blij en gelukkig van ).

2  Viparyaya  (  onbegrip/ verkeerd of niet begrijpen/ misscommunnicatie. Als we een boodschap niet begrijpen of verkeerd opvatten kan het tot teleurstelling leiden.  Als we andersom een boodschap verkeerd begrijpen en als positiefs uitleggen, kan dat ervoor zorgen dat we er blij van worden).

3  Vikalpa       (  verkeerde voorstelling van zaken,  een verkeerde voorstelling van zaken kan ons gelukkig of ongelukkig maken).

4  Nidra           (  slaap/ als men erg gehecht is aan slapen zal men bij verstoring van de slaap ongelukkig worden.  Krijgt men extra tijd om te slapen dan zal dit weer een reden voor geluk zijn).

5  Vismruti      (  niet bewust zijn van iets oftewel non awareness.  Hebben we dat niet allemaal een keer meegemaakt? Dat we onbewust iemand anders hebben behandeld en er achteraf spijt van hebben of juist blij/gelukkig waren dat we - al was het onbewust- iets goeds hebben gedaan ).

 

Rishi Patanjali heeft Yoga onderverdeeld in 8 groepen:

1.  Yama: mentale  en morale verbetering / zuiverheid     

2.  Niyama: lichamelijke handelingen               

3. Asanas: comfortable houdingen van het lichaam

4. Pranayama: ademhalingen

5. Pratyaahara: gereedschap om de gedachte en de zintuigen te controleren

6.  Dharna: voor lange tijd op één bepaald object focussen

7. Dhiyana: de gedachte voor lange tijd op één bepaald iets concentreren

8. Samadhi: is de gedachte gezuiverd door dhyana

 

In een volgend artikel zal ik de acht onderdelen van yoga verder toelichten.

 

D.Rambharose Yoga Instructeur  bij St. Yoga Shishya (Yoga leerling)
 

Houd voor meer informatie de Facebookpagina van stichting Yoga Shishya in de gaten: https://www.facebook.com/Stichting-YogaShisya-174750279839557/