Eenzaamheid

NWS/2018-08/img20180802wa0000 20180824142259

Mijn naam is Devanand Rambharose (Yoga Instructeur). De komende tijd zal ik op gezette tijden een artikel schrijven over gezonde leefstijl en Yoga. Om in onze moderne- en stressvolle levens gezond oud te worden ben ik mij gaan verdiepen in klassieke vedische – en yogaliteratuur. Ik wil mijn opgedane kennis en ervaringen met u delen zodat een ieder er zijn of haar voordeel mee kan doen.

Aansluitend op mijn publicatie van 10 juli leest u een artikel over eenzaamheid van mijn hand.

Wetenschappers beweren dat eenzaamheid een grotere bedreiging voor de gezondheid kan zijn dan obesitas. Een recent onderzoek, waarin eenzaamheid wordt gedefinieerd als het gevoel dat iemand emotioneel is losgekoppeld van anderen, concludeerde dat deze ontkoppeling dodelijk is. Sterker nog, degenen die zich verbonden voelden met andere mensen hadden 50 procent minder kans om vroegtijdig te overlijden dan degenen die dat niet deden.
 

Hoewel we eenzaamheid kunnen zien als een ongelukkige emotie, beginnen wetenschappers het te zien als een echte volksgezondheidscrisis.
 

Hoe yoga kan helpen.

Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop yoga en meditatie kunnen bijdragen aan het bestrijden van de ernstige toestand van eenzaamheid.
 

1. Yoga betekent Unie
Yoga is een Sanskrietwoord dat gewoonlijk wordt vertaald als ‘vereniging’, ‘samenvoeging’ of ‘samengevoegd’. Wat verenigen we in yoga eigenlijk? Dat is eigenlijk te veel om op te noemen, maar een van de mogelijke interpretaties is dat yoga ons verbindt (lichaam en ziel) en met de rest van de mensheid. Yoga leert ons dat we één zijn, maar omdat ons lichaam uit miljoenen individuele cellen bestaat, wordt ‘ik’ de ‘wij’.

In hindoeïsme is het een gewoonte om de medemens te begroeten door de handen in Anjali mudra te vouwen en het woord namskar / nameste te zeggen. (wat betekent : dat ik het goddelijke licht/energie in je groet, ons lichaam is een energiecentrale. Wie weet ga ik hier in een volgend artikel verder op in).

Yogi Bhajan, een beroemde yogi die de kundalini-traditie in de VS populair heeft gemaakt,  stelt: erken dat de andere persoon jou is. Dit is de eerste van vijf soetra’s voor het Aquariustijdperk in de Kundalini-traditie en het communiceert dat we door ijverige beoefening van yoga een groter besef van eenheid met onze medemensen kunnen krijgen. Op deze manier begrijpen we dat zelfs als we alleen zijn, we nooit eenzaam hoeven te zijn.
 

2. Minder schermtijd
Als we yoga beoefenen, is de kans groot dat we niet naar onze schermen staren, en dat is een uitstekende manier om eenzaamheid te bestrijden. Emma sppala, PH. D. is een expert in de psychologie van geluk. Ze beweert dat sociale media ons verlangen naar geluk tegenwerkt. Door ons te concentreren op het delen van het moment op sociale media, ontkoppelen we onszelf van de ervaring en de mensen met wie we het delen. Door ons in te zetten om yoga te beoefenen, creëren we een stille ruimte in onze met elkaar verbonden geest.
 

3. Sangha
Sangha is een ander belangrijk Sanskriet woord om over na te denken in de context van de eenzaamheidepidemie. Het kan worden omschreven als  een ​​vereniging of een gemeenschap. Door yoga te beoefenen in een studio of met mensen bij ons thuis, kunnen we de kracht van verbindingen activeren. Het beoefenen van yoga met andere mensen en het socialiseren in onze sangha’s is een geweldige manier om eenzaamheid te bestrijden.
 

4. Opmerken en benoemen
In veel yogalessen beginnen we met concentreren op onze ademhaling en het opmerken ervan. Wat fascinerend is, is dat alleen al door te zien, onze adem te voelen, zonder te proberen het te veranderen, het geheel vanzelf verandert. Dit is de kracht van aandacht. Wanneer we mediteren, keren we onze aandacht weg van de buitenwereld naar onze interne ervaring. We merken onszelf op zoals we zijn, zonder iets te veranderen. In deze ruimte zal er zonder enige moeite in de loop van de tijd verandering plaatsvinden. Hoewel het nemen van maatregelen om de gevolgen van aanhoudende eenzaamheid te verzachten belangrijk is, zijn uitdagende emoties onderdeel van het leven.
 

Door te merken hoe eenzaamheid in onze lichamen en geest door onze meditatiepraktijk aanvoelt, beginnen we met het proces van verandering. De ironie van deze eenzaamheidepidemie is dat omdat zovelen van ons een gevoel van ontkoppeling ervaren, we tegelijkertijd kunnen erkennen dat we niet de enige zijn in deze ervaring. Het in perspectief plaatsen van onze emoties is een geweldige eerste stap om ons te motiveren om praktische veranderingen aan te brengen, zoals nadenken over de definitie van yoga, het beperken van de schermtijd, het bijwonen van een Yoga groepsles, of het starten van een meditatiebeoefening.

 

Stichting YogaShishya

D.Rambharose

 

Disclaimer: Dit is geen wetenschappelijk artikel. Alle informatie is gebaseerd op vedische literatuur en ervaringen van yoga guru’s. Zoals uitgelegd door Mijn eigen Guru