Presentatie voorlopig ontwerp landmark Hobbemaplein

NWS/2018-09/rgrgafg

Het Hobbemaplein is een belangrijk knooppunt tussen de Schilderswijk en Transvaal. Om dit te verbeteren investeert de gemeente Den Haag in het plein. De buitenruimte is opgeknapt, er is extra groen aangebracht en er komt een landmark om de entree van het gebied te markeren. Op dinsdag 25 september wordt het voorlopig ontwerp voor het landmark gepresenteerd. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In deze brief vindt u meer informatie over de achtergrond van het landmark en de presentatie op 25 september.


Prijsvraag landmark
Eind vorig jaar schreef de gemeente Den Haag in samenwerking met de buurt een ontwerpwedstrijd uit voor een landmark op het groene middenterrein van het Hobbemaplein. Tijdens verschillende werksessies gaven bewoners, ondernemers én schoolkinderen destijds aan wat hun wensen zijn. Deze wensen waren het belangrijkste beoordelingscriterium in de uitvraag aan de kunstenaars. Een jury van bewoners, ondernemers, gemeente en de Haagse kunstsector koos uit 34 inzendingen het ontwerp van
BOLD als winnaar. Op www.haagsveen.info vindt u een korte filmreportage van de onthulling van dit ontwerp op 23 februari 2018.


Voor de zomervakantie hebben een aantal bewoners zorgen geuit over onder andere het behoud van het groen op het plein en mogelijke overlast. Tijdens een participatiebijeenkomt op 11 juli zijn de gemeente en de ontwerpers daarom met de bewoners in gesprek gegaan. De opgehaalde reacties zijn zo goed als mogelijk meegenomen in de uitwerking van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp.


Opknappen buitenruimte

Naast het landmark, krijgt ook de buitenruimte rond het groene middenterrein een opknapbeurt. De bestrating is vernieuwd en er is nieuw meubilair rondom het plein geplaatst. Daarnaast zijn er meerdere groenvakken aangelegd waar later deze maand planten in worden aangebracht.


Presentatie voorlopig ontwerp
Op dinsdag 25 september organiseert de gemeente Den Haag van 18:00 tot uiterlijk 21:00 uur een informatie en participatie bijeenkomst in het Juliana Plaza (Schalk Burgerstraat 217). Tijdens deze bijeenkomst heeft u de gelegenheid om te reageren op het voorlopig ontwerp. Ook kunt u op een aantal

Komende data

Dit evenement staat niet meer gepland in de komende weken.