Wethouder Van Alphen neemt rapportage verbindende rol stad en straat in ontvangst

NWS/2018-11/img20181102wa0000

Op 1 november nam wethouder Bert van Alphen de rapportage van het onderzoek naar het duurzaam positioneren van de Informeel Werker in de Schilderswijk in ontvangst. Met de titel ‘Waardevol Verbinden’ bevat dit rapport een overzicht van de randvoorwaarden om de verbindende rol die de Informeel Werker in de Schilderswijk heeft duurzaam te organiseren.

Informeel Werkers zijn noodzakelijke partners voor gemeente en politie
Tijdens het onderzoek, dat in opdracht van gemeente Den Haag is uitgevoerd, is er gesproken met vele welzijnswerkers, jeugdwerk, onderwijs, politie, gemeente en andere burgerinitiatieven in de wijk. Samen vormen zij een netwerk van informele en formele organisaties die bijdragen aan het welzijn, orde en veiligheid en de leefbaarheid in de Schilderswijk. In dit netwerk vormen de Informeel Werkers de verbindende schakel tussen de informele leefwereld van bewoners en de formele organisaties zoals gemeente, politie en welzijnsorganisaties. Zij zijn een spreekbuis voor hun achterban, toeleiders naar professionals, pioniers in hun werkveld en bemiddelaars tussen bewoners en formele organisaties. Het onderzoek toont aan dat hun positie van groot belang is bij het onderkennen en oppakken van maatschappelijke spanningen, polarisatie en radicalisering.
 

Stagehuis Schilderswijk is een voorbeeld van Informeel Werker
Er passen verschillende organisaties en individuen in de Schilderswijk in de kenmerken van de Informeel Werker. Voor het onderzoek heeft Stagehuis Schilderswijk als voorbeeld gediend. Al meer dan 10 jaar werkt het Stagehuis vanuit vertrouwen, outreachend en vanuit de leefwereld van de bewoners, met stagiairs en bewoners samen aan projecten en activiteiten voor de bewoners rondom het Teniersplantsoen. Hun werkwijze is uniek in de wijk. “In de praktijk werk ik altijd vanuit wat er in die situatie past. Daarbij heb ik alle vrijheid om te beslissen. Het onderzoek bevestigt dat we hiermee niet alleen bijdragen aan het afronden van studies door het bieden van stages, maar ook het versterken van het zelforganiserend vermogen van de jongeren die hier komen”, vertelt Yassine Abarkane (coördinator bij Stagehuis Schilderswijk).
 

Het duurzaam organiseren van Informeel Werkers vraagt structurele financiering
Voor de Informeel Werker is het belangrijk dat hij of zij autonoom kan denken en handelen, opereert binnen een netwerk en in samenwerking met partners, aansluiting heeft bij de doelgroep (diversiteit is daarom belangrijk), toegankelijk en laagdrempelig kan werken en tenslotte professioneel georganiseerd is. Dit laatste betekent dat om de positie van de Informeel Werkers in de wijk te borgen, stabiliteit van menskracht, continuïteit van middelen en de transparantie van de effecten nodig zijn. Belangrijkste voorwaarde is dat de exploitatie structureel gefinancierd wordt zodat de onzekerheid over de contiuniteit van organisatie, de activiteiten en/of de projecten stopt. Zo ontstaat er ruimte voor ontwikkeling en innovatie, en dat is nu juist een kracht van de Informeel Werker. Wethouder Van Alphen kon natuurlijk geen toezeggingen doen over de structurele financiering, maar beloofde het rapport goed te besturen en met zijn collega wethouder Parbhudayal te bespreken.