Buurtcentrum De Mussen zoekt Jeugdwerker (32 uur)

NWS/2019-02/phpthumb generated thumbnail 20190215100118.jpeg

Buurtcentrum De Mussen, in het hart van de Haagse Schilderswijk zoekt:

JEUGDWERKER

32 uur

Buurtcentrum De Mussen
De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de Schilderswijk in Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000 buurtbewoners van alle leeftijden en verschillende etnische achtergronden.

De Mussen biedt kinderen, jongeren en hun ouders in de wijk kansen op ontwikkeling. Dit doen wij door activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden op het gebied van Participatie, Kunst & Cultuureducatie, Gezondheid & Bewegen en Natuur & Techniek. De Mussen is een inspirerende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en hun dromen waar kunnen maken.

Bij de afdeling Jeugdwerk & Jeugdeducatie werken 5 professionals. Zij worden ondersteund door tientallen medewerkers in een participatiebaan, vrijwilligers en stagiaires. Gezamenlijk bieden zij honderden kinderen in de Schilderswijk een veelzijdig programma aanbod na school en in de vakanties.
 

Functietaken

  • Uitvoerend werken met kinderen van 4-12 jaar. Recreatieve en educatieve programma’s en activiteiten binnen de vier programmalijnen ontwikkelen en uitvoeren.
  • Evenementen, vakantieweken en kampen bedenken, organiseren en uitvoeren.
  • Kinderen (en gezinnen) met problematiek signaleren, ondersteunen en doorverwijzen.
  • Maandelijks casuïstiekoverleg continueren en voorzitten.
  • Verdieping brengen in de jeugdwerkactiviteiten.
  • Ondersteunende taken in het jongerenwerk (jongeren van 13 tot 17 jaar).
  • Werving en begeleiding van vrijwilligers en stagiaires.
  • Administratieve taken: roosters, deelnemersregistratie, kwartaalrapportages, verantwoording aan fondsen, monitoren van de uitvoeringsbudgetten.
  • Samenwerkingsverbanden aangaan in de wijk (scholen, (sport)verenigingen, andere buurtcentra, etc.).
  • Bevorderen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
  • Promotie van het aanbod en werving van de deelnemers.
  • Opzetten en organiseren van nieuwe projecten.
  • Continuering van bestaande projecten en activiteiten.

 

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste, inspirerende en professionele collega, die:

  • een afgeronde opleiding op HBO – WO niveau heeft. Studenten die in hun laatste fase van hun HBO-WO opleiding zitten, vragen we om ook te reageren.
  • uitstekende aantoonbare organisatorische vaardigheden heeft.
  • prioriteiten kan stellen en snel kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden.
  • Planmatig en gestructureerd kan werken.
  • onregelmatig kan werken; geen 9-5 mentaliteit heeft.
  • verbinding kan leggen met ouders, kinderen en andere betrokken partijen.
  • een voorbeeldfunctie/rolmodel is voor de kinderen in de Schilderswijk.
  • een hands on mentaliteit heeft.
  • een ‘Out of the box’ denker is.
  • ideeën kan vertalen naar concrete activiteiten en programma’s.
  • in het bezit is van goede communicatieve en sociale vaardigheden.
  • een goede netwerker die verbindingen kan leggen en mensen kan enthousiasmeren.
  • in het bezit is van goede schriftelijke vaardigheden.
  • een proactieve houding heeft; iemand die kansen ziet en deze ook benut.
  • een prettige collega is, die zowel zelfstandig als in een team kan werken en organisatie breed kan denken.
  • flexibel is en zich aan kan passen aan een organisatie in beweging.
  • een visie heeft op eigentijds jeugdwerk in een multiculturele wijk.
  • iemand met een intrinsieke betrokkenheid bij bewoners van de Schilderswijk en cultuursensitief is.

 

Aanbod

  • Een uitdagende functie waar je eigen ideeën vorm kan geven.
  • Een enthousiast, dynamisch en jong team, hardwerkend in een informele sfeer.
  • Een plek waar veel ruimte is voor creativiteit.
  • Een organisatie in beweging, met alle kansen die daar bij horen.
  • Een prachtige accommodatie, waar veel mogelijk is.
  • Een contract van 32 uur, dat eventueel uitgebreid kan worden in de toekomst. Dit is afhankelijk van de financiering.
  • Een contract van een half jaar, dat daarna verlengd kan worden met een jaar. Bij goed functioneren kan het contract daarna worden omgezet in een vast contract.
  • Een salaris in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk, (minimaal € 2.544,-en maximaal € 3.624,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). 

 

Verloop van de procedure

Je kunt je reactie uiterlijk 3 maart mailen naar: vacature@demussen.nl We vragen je als reactie een motivatiebrief én een CV op te sturen. Reacties na 3 maart of CV’s zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.
 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 maart, maandag 18 maart en donderdag 21 maart. We verzoeken je vriendelijk alvast rekening te houden met deze data. Na deze data vindt er nog een assessment plaats.
 

Voor meer informatie over deze vacature kun je, uitsluitend per e-mail, tot en met 12 februari contact opnemen met Marzia Angius, Senior jeugdwerker: marzia.angius@demussen.nl
 

Na 12 februari met Nicoline Grötzebauch, directeur: nicoline.grotzebauch@demussen.nl