Organisaties in Schilderswijk - Ontmoeten - Volwassenen

Ontdek onze 2 organisaties en initiatieven

Coaching

Stichting Haniya

Stichting Haniya:

 • Richt zich op de empowerment van overlevers van geweld, zoals partnergeweld
 • Investeert in preventie van grensoverschrijdend gedrag en geweld
 • Is er voor vrouwen en mannen vanaf 16 jaar

Aanbod:

 • 1-op-1 coaching
 • Groepstrainingen
 • Voorlichting voor maatschappelijke organisaties, wijk- en buurthuizen, de vrouwenopvang, bedrijven en scholen

Ben je op zoek naar coaching of wil je voor een groep jongeren, vrouwen of mannen een groepstraining organiseren over onderstaande thema's? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 • Zelfvertrouwen
 • Assertiviteit
 • Stereotypes en rolpatronen doorbreken
 • Mannelijkheid & kwetsbaarheid
 • Grenzen stellen
 • Herkennen van rode vlaggen
 • Economische onafhankelijkheid

Aanmelden

Stichting Haniya - stichtinghaniya@gmail.com
Buurtinitiatief

Bewonerstours

De stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving (BBIS) stelt zich ten doel door middel van het aanbod van bewonerstours, wijkevenementen en diverse promotionele projecten in Den Haag -en daar buiten- bij te dragen aan een positieve beeldvorming over de Internationale samenleving.

Doel van deze activiteiten is onder meer verdieping en inzicht te geven in het unieke karakter van de internationale samenleving, een bescheiden bijdrage te leveren aan versterking van de lokale economie en de creatie van vernieuwende wijkoverstijgende netwerken.

Vanwege het succes van de Schilderswijk Bewonerstours is eind 2018 de Breaking the Walls Tour geïnitieerd. Hierin streven we ernaar op vergelijkbare wijze de 'Internationale wijken' van Den Haag met elkaar te verbinden.

Meer informatie over de Schilderswijk Bewonerstours, en de activiteiten van de stichting BBIS: www.schilderswijkbewonerstours.nl

Schilderswijk Bewonerstours heeft begin 2019 de tweede prijs gewonnen voor beste buurtinitiatief van Nederland.

Aanmelden

Itai Cohn - swbewonerstours@stichtingbbis.nl
Zoom